Nowe władze Stowarzyszenia 2017-2020

TODO

Zwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży w dniu 18.12.2017 r. wybrało nowe władze na kolejną trzyletnią kadencję 2017 - 2020.

Do władz Stowarzyszenia wybrani zostali:


Zarząd 

Ludwik Klinkosz - prezes

dr Zdzisław Małkowski - wiceprezes

Barbara Dreger-Olszewska - skarbnik

Krzysztof Malicki

dr Sylwester Kujach

Michał Rybak

Piotr Zieliński

Filip Ignatowicz 


Komisja Rewizyjna

Marian Papka

dr Maria Honory

dr hab. Beata Lipska-Ziętkiewicz

Maciej Magdziarz

Jan Szurek


Sąd Koleżeński

Andrzej Chmielecki

Eugeniusz Wincek

Franciszek Potulski

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie i Spotkanie Świąteczne

TODO

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Was na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek), o godzinie 16.30, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyznacza się na dzień 18 grudnia 2017 roku, na godzinę 17.00, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Proponowany porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5. Przedstawienie tez programowych i dyskusja.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

9. Wybór Prezesa Zarządu.

10. Wybór Wiceprezesa Zarządu.

11. Wybór pozostałych Członków Zarządu.

12. Wybór Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.

14. Wolne wnioski, sprawy różne.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

16. Spotkanie świąteczne.


Będzie to również okazja do aktualizacji statusu swojej przynależności do Stowarzyszenia. Na miejscu będą przyjmowane opłaty za składki członkowskie. Można je też opłacić przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia 30124012551111001008905452. 

Wysokość składek: normalna 120 zł, studencka 10 zł rocznie. 


Tego samego dnia, o godz. 18.00 odbędzie się również spotkanie świąteczne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, na którym zaprezentujemy plany na nadchodzący rok 2018 i kolejną edycję Konkursu.


Do zobaczenia,

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży

Czytaj więcej

Zwycięzcy Konkursu Czerwonej Róży 2017

TODO

Najzdolniejsi studenci Pomorza

W niedzielę 21 maja w Akademii Morskiej w Gdyni ogłoszone zostały wyniki 43. Konkursu Czerwonej Róży. Najlepszym studentem Pomorza w tym roku został Mariusz Smentoch z Politechniki Gdańskiej. Wśród kół naukowych pierwsze miejsce zdobyło Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Nagrody

- samochód osobowy, Volkswagen up! - dla najlepszego studenta

- stypendium 12.000 zł - dla najlepszego koła naukowego


Zwycięzcy:

Mariusz Smentoch

Politechnika Gdańska, Mechanika i Budowa Maszyn 

Imperial College London, Wydział Aeronautyki

średnia ocen: 5,1

- Prezes Koła Naukowego SimLE, a także twórca i współtwórca licznych projektów (głównie technicznych), m.in. stworzenie symulatora lotów Skyhawk, program astronautyczny Stardust, program dronowy, konferencja naukowa Poszerz Horyzonty

- Publikacja naukowa pt. „Rozwiązania konstrukcyjne w projekcie Mobilnego Symulatora Lotów Skyhawk”

- Prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach, m.in. IV Elbląskie Biennale Lotnicze

- Dwukrotny półfinalista na szczeblu europejskim konkursu TIMES business case study

- Aktywizowanie studentów, budowanie współpracy interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej, promowanie nauki

- Dydaktyka na uczelni technicznej m.in. jako aktywny członek Rady Wydziału Mechanicznego

- Zainteresowania: nowe technologie, biznes, sport, podróżowanie

 

Prezentacja filmowa:

 

Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii 

przy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 

Gdański Uniwersytet Medyczny

- Stworzenie pierwszej w Polsce i największej Europie grupy studentów uczącej się ultrasonografii, której członkowie zdobyli tytuł „Najlepszych Młodych Ultrasonografistów 2016 roku” podczas XIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi.

- Powołanie do życia Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, która zrzesza studentów i młodych lekarzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

- Zorganizowanie pierwszego w Europie w pełni profesjonalnego szkolenia z ultrasonografii jamy brzusznej dla studentów o nazwie „I Zamojskie Warsztaty Ultrasonograficzne dla Studentów, 24-26.03.2017 r.

- Organizacja wydarzeń społecznych podczas których można za darmo poddać się badaniu USG, jak np. współudział w finale WOŚP, Pikniku za Zdrowie, Medycznym Dniu Nauki oraz Białej Sobocie organizowanej w różnych miejscowościach naszego województwa.

- Publikacja prac naukowych i prezentacja ich na arenie polskiej i międzynarodowej.

 

Prezentacja filmowa:

 

 

Wyróżnienie specjalne, za wybitne dokonania w działalności społecznej i podnoszenie świadomości obywatelskiej otrzymał

Marek Chroń

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Zarządzanie oraz studia podyplomowe, kierunek NeuroBiznes

średnia ocen: 4,46

 

- Osobowość roku Dziennika Bałtyckiego, powiat pucki 2015

- Radny na medal Dziennika Bałtyckiego 2015,2016

- Radny Miasta Helu w kadencjach:  2006-2010; 2010-2014 (Przewodniczący Rady Miasta); 2014-2018

- Założyciel Stowarzyszenia Wirtualny Hel, Helskiej Fundacji Sapere Aude, Klubu Seniora Jantar, Helskiego Forum Obywatelskiego, Młodzieżowej Rady Miasta

- Koordynator projektu „Adwokat przydaje się w życiu” organizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką

- Propagator Elementarza Demokracji wśród młodzieży powiatu puckiego

- Inicjator i organizator wielu projektów społecznych w Helu, m.in. Sapere Aude – miej odwagę być mądrym, budżetu obywatelskiego, charytatywnego bicia rekordów Guinnessa, Targów Seniora, Mały Ratownik, wykładów edukacyjnych o zdrowiu, EkoSylwester, Drzewko życzeń, HELaponia, Dnia Dziecka, Dnia Służby Zdrowia, Kotylion, konkursu Sprzątamy po psie – to nie kupa roboty, turniejów dla dzieci i młodzieży, konkursu plastycznego o Unii Europejskiej

- Autor apelu do Premiera RP w sprawie obrony rybaków 


Prezentacja filmowa

 

Nowy znak graficzny Stowarzyszenia

Na uroczystości zaprezentowany został także nowy znak graficzny Stowarzyszenia Czerwonej Róży, przygotowany przez Filipa Ignatowicza z Akademii Sztuk Pięknych, laureata Konkursu sprzed kilku lat, który postanowił odświeżyć dotychczasowy znak identyfikujący organizację i zgodnie z jego międzypokoleniową ideą, łącząc najlepsze tradycje pomorskiego środowiska akademickiego z nowoczesnością, zaprosił do współpracy także Krzysztofa Ignatowicza, wybitnego grafika, swojego ojca.

 

Wszyscy finaliści

Kategoria "najlepszy student"

- Michał Zblewski - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

- Marianna Maruszczak - Akademia Morska w Gdyni

- Anna Rocławska-Musiałczyk - Akademia Muzyczna w Gdańsku

- Bartosz Zimniak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Paulina Pałasz - Gdański Uniwersytet Medyczny

- Mariusz Smentoch - Politechnika Gdańska

- Stanisław Borawski - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie

- Monika Chojnacka - Uniwersytet Gdański

- Marek Chroń - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

Kategoria "najlepsze koło naukowe"

- Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

- Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO - Akademia Morska w Gdyni

- Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki - Akademia Muzyczna w Gdańsku

- Koło naukowo-artystyczne TeART - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Studenckie Koło Naukowe Fizjologii - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

- Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii - Gdański Uniwersytet Medyczny

- Koło Naukowe BioPhoton - Politechnika Gdańska

- Koło Naukowe Cyberpsychologii - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie

- Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Homunkulus - Uniwersytet Gdański

- Koło Naukowe "Bezpiecznik" - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

Organizatorzy Konkursu

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych Województwa Pomorskiego


Gospodarz Konkursu

Akademia Morska w Gdyni

 

Sponsorzy i fundatorzy nagród

Beckmann Volmer Technology Sp. z o.o.

Kruszywa Polskie S.A.

Techno-Service S.A.

AmberExpo Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Clinica del Mare Sea Towers Dental Center

Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk

Grantera Sp. z o.o.

 

Partnerzy

Kancelaria Notarialna Piotr Jakub Lis

Koło Naukowe Nawigator, Akademia Morska w Gdyni

Volkswagen Plichta

Invest Studio

Syrius Group

Igni Design

Fignacy&co


Czytaj więcej

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów 2017

TODO

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów o Nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów

„Trzymajmy się morza” - Stanisław Staszic, 1790 r.

 

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów organizowany jest już po raz trzeci. Powstał z inicjatywy Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG), Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG) i Stowarzyszenia Czerwonej Róży (SCR). W organizację tegorocznej edycji zaangażowali się także nowi partnerzy: Liga Morska i Rzeczna (LMiR), Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) oraz Narodowe Muzeum Morskie (NMM). Współudział tak wielu znakomitych podmiotów potwierdza wagę i celowość podjętej inicjatywy. W ubiegłym roku Honorowy Patronat nad konkursem sprawował Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Dla tegorocznej edycji wystąpiliśmy ponownie o Patronat Honorowy MGMiŻŚ. 

 

Idea konkursu

 

Współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów, jako ogromnej i atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej. Wynika z tego konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Rozwój tej gospodarki wymaga realizowania szerokiego programu wychowania morskiego społeczeństwa. Szczególną pozycję w programie wychowania morskiego społeczeństwa powinno zająć edukacja w tym zakresie środowiska akademickiego. Wychowanie morskie studentów trzeba oprzeć o kształtowanie ich emocjonalnego pozytywnego stosunku do morza. Może się to dokonywać w różnorodnych formach działalności podejmowanych przez uczelnie, organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe, jak też osoby indywidualne (studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni). Jak szeroki może być zakres tych działań pokazują najlepiej poprzednie dwie edycje naszego konkursu. Manifest SSPG z 2013 r wzywający do propagowania idei wychowania morskiego studentów dostępny jest pod adresem www.zeglarski.info kategoria Wychowanie Morskie Studentów.

 

Do kogo jest skierowany konkurs Wychowanie Morskie Studentów?

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe jak i osoby indywidualne – studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni. Jury Konkursu będzie oceniało przedsięwzięcia mające charakter niekomercyjny, zrealizowane w jednej z poniższych kategorii:

a. Imprezy promujące kulturę morską organizowane w środowiskach akademickich.
b. Zloty turystyczne i towarzyskie regaty żeglarskie integrujące studentów uczelni nadbałtyckich.
c. Rejsy i wyprawy żeglarskie oraz wioślarskie na akwenach mórz i oceanów oraz na szlakach śródlądowych,
d. Wyprawy turystyki podwodnej mórz i oceanów, oraz ujść rzek.
e. Wyprawy turystyki poznawczej na obszarach wysp, wybrzeży mórz i oceanów oraz ujść rzek.
f. Konferencje i seminaria naukowe organizowane na pokładach żaglowców.
g. Szkoły pod żaglami dla studentów na pokładach żaglowców.
h. Kompleksowe programy wychowania morskiego studentów realizowane na polskich uczelniach wyższych.
i. Wybitne osiągnięcia akademickich klubów i sekcji żeglarskich oraz klubów nurkowych.

 

Szczegóły na stronie www.zeglarski.info

Czytaj więcej

Konkurs Czerwonej Róży 2017

TODO

Rozpoczęliśmy eliminacje do Konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych. W konkursie mogą brać udział studenci ze szkół wyższych (publicznych oraz niepublicznych) województwa pomorskiego, posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.


Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu

 • 21.04. Zakończenie eliminacji uczelnianych, termin dostarczenia materiałów nominowanych do Konkursu, 
 • 15.05. Publiczna prezentacja nominowanych w kategorii "najlepszy student" i "najlepsze koło naukowe", Akademia Morska w Gdyni,
 • 21.05. Gala Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87.

 

Nagrody w konkursie

 • Dla najlepszego studenta, samochód osobowy
 • Dla najlepszego koła naukowego, 12.000 zł

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwośći udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są w rektoratach właściwych ds. studenckich pomorskich szkół wyższych biorących udział w Konkursie, w siedzibie Stowarzyszenia Czerwonej Róży, na tej stronie w zakładkach Konkurs i Laureaci oraz pod adresem mailowym konkurs@czerwonaroza.org.pl. Regulaminy konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w dziale Dokumenty do pobrania.

 

Zaszczytne miano gospodarza tegorocznej edycji Konkursu przyjęły władze Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Zobacz finał Konkursu Czerwonej Róży 2016

 

Zobacz też:

Czytaj więcej

Zwycięzcy Konkursu Czerwonej Róży 2016

TODO

Paweł Górecki z Akademii Morskiej w Gdyni jest najlepszym studentem Pomorza. W nagrodę otrzymał samochód osobowy, Volkswagen Up!

Najlepszym kołem naukowym zostało Stodenckie Koło Naukowe Fizjologii z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

W kategorii "Wychowanie Morskie Studentów" zwyciężył Kapitan Krzysztof Paul z Politechniki Gdańskiej za wychowanie morskie studentów na pokładzie jachtu regatowego Duży Ptak. Wyróżnienia trafiły do Akademickiego Klubu Żeglarskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz projektu Żeglowanie na Politechnice Gdańskiej.

 

 

Paweł Górecki

Akademia Morska w Gdyni

Elektronika i Telekomunikacja, II rok magisterskich studio uzupełniających, średnia ocen: 4,59

- 16 opublikowanych artykułów naukowych (w tym 12 w j. angielskim).

- Projektant budowy 60 m sterowca stratosferycznego „Red Shift”.

- Współautor zgłoszenia patentowego „Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora bipolarnego mocy z izolowaną bramką”.

- Aktywny działacz Parlamentu Studentów AM, w tym m.in. Przewodniczący Rady Wydziałowej Wydziału Elektrycznego PSAM, członek Rady Wydziału, Przewodniczący Komisji PSAM ds. ankiety studenckiej oraz komisji ds. regulaminów, współautor treści m.in.: regulaminu oceny kół naukowych, regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

- Przewodniczący Koła Naukowego Innowacyjne Systemy Elektroniczne (KN ISE).

- Piastował opiekę merytoryczną nad artykułami naukowymi opublikowanymi na międzynarodowych konferencjach, których autorami byli członkowie KN ISE.

- Kapitan drużyny w czterech kolejnych edycjach Międzywydziałowego Turnieju w Futsalu (w 2016 roku 3 miejsce).

 

Prezentacja filmowa:

 

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

- Uczestnictwo w realizacji projektów naukowych wygranych w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, m.in.: „Metody wspomagające i ograniczające zmiany adaptacyjne treningu sportowego"; „Nordic Walking jako efektywna forma redukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego w grupie starzejących się osób – rola żelaza i witaminy D”.

- Uczestnictwo w społecznościowym projekcie Miasta Gdańska „Judo Top Talent”.

- Aktywny udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach, m.in. „Cancer & prevention” Uniwersytet Gdański 2015r; European College of Sport Science, Wiedeń 2016.

- Publikacje w czasopismach naukowych, m.in. ,,Ranking positions, aerobic and anaerobic performance and motor abilities of junior female tennis players’’.

- Działalność edukacyjna i propagowanie hasła: Wysiłek Fizyczny Medycyną jutra.

- Współpraca z trenerami i sportowcami (Polski Związek Tenisa, Polski Związek Judo, siatkarze AZS AWFiS, żużlowcy GKS Wybrzeże).

 

Prezentacja filmowa

 

Kapitan Krzysztof Paul i jacht Duży Ptak

Politechnika Gdańska

Dr inż. Krzysztof Paul jest byłym pracownikiem naukowym PG. Ponad 20 lat temu zaangażował się w profesjonalne uprawianie morskiego żeglarstwa regatowego i własnym pomysłem, pracą i finansami stworzył szkołę żeglarstwa regatowego na swoim jachcie Duży Ptak. Kapitan Krzysztof Paul jest członkiem AKM Gdańsk. Kapitan Krzysztof rekrutuje do załogi studentów PG, UG, AWFiS i Akademii Muzycznej tworząc wielopokoleniowe teamy, z którymi utrzymuje wieloletnie przyjacielskie i mentorskie kontakty. W ostatnich 3 latach wielokrotnie wygrywali: Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 2013 (6 łącznie), Morski żeglarski Puchar Polski 2015(8 łącznie), Puchar Bałtyku Południowego 2013, 2015 (2 łącznie) oraz Puchar Marynarki Wojennej RP 2013, 2015 (9 łącznie). Wieloletnie osiągnięcia sportowe i wychowawcze kapitana Krzysztofa Paula w pełni uzasadniają stwierdzenie, że jest wybitnym twórcą polskiej szkoły regat morskich.


 

 

Czytaj więcej

Konkurs Czerwonej Róży 2016

TODO

Na pomorskich uczelniach wyższych trwają eliminacje do konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych. W konkursie mogą brać udział szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne) województwa pomorskiego, posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu: 

 • 22.04. Zakończenie eliminacji uczelnianych, termin dostarczenia materiałów nominowanych do Konkursu, 
 • 16.05. Publiczna prezentacja nominowanych w kategorii "najlepszy student" i "najlepsze koło naukowe", Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • 20.05. Publiczna prezentacja nominowanych w kategorii "wychowanie morskie studentów",
 • 22.05. Gala konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, Dwór Artusa w Gdańsku.

 

Nagrody w konkursie

 • Dla najlepszego studenta, samochód osobowy
 • Dla najlepszego koła naukowego, 12.000 zł
 • Wychowanie Morskie Studentów, 10.000 zł

 

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwośći udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są w rektoratach właściwych ds. kształcenia pomorskich szkół wyższych biorących udział w Konkursie, w siedzibie Stowarzyszenia Czerwonej Róży, na tej stronie w zakładkach Konkurs i Laureaci oraz pod adresem mailowym konkurs@czerwonaroza.org.pl. Regulaminy konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w dziale Dokumenty do pobrania.

 

Miło nam również poinformować, że zaszczytne miano gospodarza tegorocznej edycji Konkursu przyjęły władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Zobacz też:

Czytaj więcej

Najzdolniejsi studenci Pomorza 2015

TODO

Gabrielle Karpinsky z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest najlepszą studentką Pomorza! W nagrodę otrzymała m.in. samochód osobowy, Volkswagen up! 

W kategorii kół naukowych wygrało The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle również z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego budżet zasili stypendium 12.000 zł.

W kategorii "Wychowanie Morskie Studentów" zwyciężyły Konferencje naukowe na pokładzie STS Pogoria organizowane przez polskie uczelnie akademickie, a reprezentowane przez Politechnikę Warszawską - nagroda 10.000 zł. Wyróżnienia i nagrody po 4.000 zł trafiły do Akademickiego Klubu Żeglarskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz projektu Żeglowanie na Politechnice Gdańskiej. 

 

Zobacz jak wyglądał finał Konkursu Czerwonej Róży 2015


Gabrielle Karpinsky

Gdański Uniwersytet Medyczny, The English Division, rok VI, średnia ocen: 4,06

 • Nagroda dla najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studiów magisterskich w międzynarodowym konkursie INTERSTUDENT 2014.
 • Współautorka 6 artykułów naukowych (2 publikacje w czasopismach punktowanych, 4 publikacje złożone do czasopism z Listy Filadelfijskiej) m.in.: „Świeże spojrzenie na plamicę Henocha–Schönleina. Porównanie przebiegu choroby, powikłań u dzieci i dorosłych w świetle najnowszych doniesień” oraz „A treatment of multiple leiomyomas of the skin with carbon dioxide laser ablasion”.   
 • Autorka/współautorka dwunastu naukowych projektów badawczych z dziedziny onkologii dziecięcej. Trzy z prac uzyskały wyróżnienia na International Student Scientific Conferences w roku 2014 i 2015 - I miejsca i II miejsca. 
 • Kieruje Oddziałem Gdańskim Międzynarodowego Bractwa Medycznego Phi Delta Epsilon przy GUMed. 
 • Przewodnicząca koła studenckiego The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle. 
 • Inicjatorka i główny organizator cyklicznych społecznych akcji charytatywnych (m.in. zbiórki żywności, odzieży, zabawek, pieniędzy), odbywających się w Trójmieście. 
 • Zorganizowała szkolenia, wykłady i kursy, np. szkolenie praktyczne pt. „Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii – różnice w porównaniu do badania pacjentów dorosłych”, kurs „Neonatal Advanced Life Support”, wykład znanego amerykańskiego chirurga, dr Lowella Katza z Louisville, Kentucky, USA nt. leczenia bólu.

 

Obejrzyj prezentację finałową 

 

The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Zainicjowanie, zorganizowanie oraz prowadzenie studenckiego projektu edukacyjnego “FUN WITH ENGLISH” dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. 
 • Realizacja projektu badawczego oceny i monitorowania stanu zdrowia psychicznego i somatycznego rodziców i rodzeństwa dzieci onkologicznie chorych, w tym dzieci po transplantacji komórek krwiotwórczych.
 • Ożywiona działalność naukowa, obejmująca 25 różnorodnych projektów badawczych z dziedziny pediatrii i onkologii dziecięcej. 
 • Promowanie integracji wielokulturowego środowiska studentów obcokrajowców poprzez organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (Pediatric Oncology Toys Drive) oraz comiesięcznych imprez okolicznościowych (Halloween, kręgle, Mikołajki, Karnawał, Dzień Dziecka, Dzień Matki i inne). 
 • Organizacja interaktywnych warsztatów “Neonatal advanced life support course" dla studentów polskich i zagranicznych GUMed,
 • Organizacja warsztatów nt. dawstwa komórek krwiotwórczych u dzieci dla studentów polskich i zagranicznych GUMed, 
 • Promowanie postawy prozdrowotnej, upowszechniając ideę szczepień ochronnych w środowisku studenckim. 

 

 

Konferencje naukowe na pokładzie STS POGORIA – polskie uczelnie akademickie reprezentowane przez Politechnikę Warszawską

Konferencja powstała w roku 2004 z inicjatywy Kapitanów dr. inż. Witolda Wojciecha Skórskiego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Dąbrowskiego i prof. dr. hab. inż Wiesława Tarełki, jako kontynuacja prowadzonych wcześniej na Politechnice Warszawskiej seminariów. Jest to jedyna w Polsce cykliczna konferencja poświęcona tematyce żeglarskiej. Przez 10 lat w konferencji wzięło udział prawie 400 osób. Blisko połowa uczestników to doktoranci i studenci polskich uczelni. W drugiej połowie większość stanowili profesorowie w tym wielu Dziekanów, Prorektorów i jeden Rektor. Na każdej konferencji oprócz problemów technicznych znalazło się miejsce na kilka referatów propagujących sport i turystykę żeglarską. W trakcie konferencji wygłoszono 237 referatów. W wyniku poruszonej na konferencji tematyki powstało 9 monografii, 3 numery specjalne Przeglądu Mechanicznego, kilkanaście prac magisterskich i jedna doktorska. Na wszystkich konferencjach, oprócz załogi stałej, całą kadrę (z Kapitanem) stanowili uczestnicy konferencji (członkowie Komitetu Naukowego)

Czytaj więcej

Konkurs o nagrodę Czerwonej Róży 2015

TODO

Na pomorskich uczelniach wyższych trwają eliminacje do konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych. W konkursie mogą brać udział szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne) województwa pomorskiego, posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu: 

 

Nagrody w konkursie

 • Dla najlepszego studenta, samochód osobowy
 • Dla najlepszego koła naukowego, 12.000 zł
 • Wychowanie Morskie Studentów, 10.000 zł

 

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwośći udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są w rektoratach ds. studenckich lub kształcenia pomorskich uczelni, w siedzibie Stowarzyszenia Czerwonej Róży, na tej stronie w zakładkach Konkurs i Laureaci oraz pod adresem mailowym konkurs@czerwonaroza.org.pl. Regulaminy konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w dziale Dokumenty do pobrania.

 

Miło nam również poinformować, że zaszczytne miano gospodarza tegorocznej edycji Konkursu przyjęły władze Uniwersytetu Gdańśkiego.

 

Zobacz też:

 

Czytaj więcej

Wychowanie morskie studentów - nagroda 10.000 zł - nowa kategoria w Konkursie

TODO

Stowarzyszenia Czerwonej Róży, współpracując ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Samorządem Studentów PG i Radą Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich w Trójmieście podjęło zadanie zorganizowania  nowego ogólnopolskiego konkursu dedykowanego środowisku polskich wyższych uczelni akademickich. 

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej RP, Narodowego Muzeum Morskiego oraz Pomorski Związek Żeglarski. 

 

Do wygrania jest aż 10.000 zł!

 

Nominowani do Konkursu w kategorii "Wychowania Morskie Studentów":

 • Badawczo-szkoleniowa grupa „Photonowa”, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 • Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
 • Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo-Techniczne w wyczonowym sporcie żeglarskim, Politechnika Warszawska
 • Otwary Program Wychowania oraz Wyszkolenia Morskiego Zespołu Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP 2012‐2015, Harcerski Jacht Klub “Wodnik”
 • Przedstawienie grupie docelowej wpływu zmian sezonowych na funkcjonowanie abiotycznych i biotycznych elementów środowiska Morza Bałtyckiego, jak również zapoznanie się z podstawową metodyką pracy oceanografa, z wykorzystaniem sal wykładowych, laboratoriów oraz wyjścia w teren, Studenckie Koło Naukowe Oceanografów, Uniwersytet Gdański
 • Sea Ideas, Międzyuczelniana organizacja studencka SimLE
 • Sport jako jeden z kierunków rozwoju żeglarstwa w projekcie "Żeglowanie na PG”, Centrum Sportu Akademickiego, Politechnika Gdańska
 • Szkolenie żeglarskie jako jedna z form spędzania wolnego czasu w programie „Żeglowanie na PG”, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska
 • Pomorska Młodzieżowa Reprezentacja na Atlantyku - Grupa absolwentek uczelni akademickich Trójmiasta
 • Działalność Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów Uniwersytetu Gdańskiego

 

Więcej informacji w dziale Wychowanie Morskie.

 

Przeczytaj także:

Konkurs o Nagrodę Czerwonej Róży 2015

Czytaj więcej

Nowa kadencja na lata 2014-2017

TODO

Kolejne zwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży już za nami. 

W wyniku wyborów, na kolejną trzyletnią kadencję (2014 - 2017) do władz Stowarzyszenia wybrani zostali:

 

zarząd 

Ludwik Klinkosz - prezes, 

dr Zdzisław Małkowski - wiceprezes, 

Barbara Dreger-Olszewska - skarbnik, 

Krzysztof Malicki, 

Sylwester Kujach, 

Michał Rybak,

Tomasz Snarski. 

 

Komisja rewizyjna

Marian Papka

dr Maria Honory

Maciej Magdziarz

Piotr Zieliński

Andrzej Wróblewski

 

Sąd koleżeński

dr Wiesław Kraluk

Andrzej Chmielewski

Andrzej Dropiewski

Czytaj więcej

Finał Konkursu Czerwonej Róży 2014

TODO

Najlepszy student Pomorza to Piotr Zieliński, Uniwersytet Gdański, Kierunek Prawo - nagroda samochód osobowy, Volkswagen up!,

W kategorii "najlepsze koło naukowe" zwyciężyło Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL, Akademia Morska w Gdyni - nagroda 12.000 zł.

 

Zobacz jak wyglądał finał Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2014

 

 

Piotr Zieliński

Najważniejsze osiagnięcia: 

 • sześć publikacji naukowych, m.in. „Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”, „Ochrona zbiorowych praw pacjentów”, "Right to health, right to healthy environment”;
 • pięć referatów wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. „Lekarze jako sprawcy przestępstw – rzeczywistość a odpowiedzialność karna”, IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych, 2014, „Right to health, right to healthy environment” (w jęz. angielskim);
 • zaktualizowanie i opracowanie repetytorium z przedmiotu: Prawo karne, do nauki dla studentów prawa, administracji i kryminologii z całej Polski;
 • założyciel i sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Aequitas”;
 • założyciel Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” oraz członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”.

 

Prezentacja Piotra Zielińskiego

 

Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL, Akademia Morska w Gdyni

 • budowa pierwszego polskiego samochodu sportowego z napędem elektrycznym SMOK;
 • współpraca z przemysłem i wdrożenia kilkudziesięciu pojazdów z napędem elektrycznym m.in. dla Tauron S.A., Energa Operator S.A., Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ELTE GPS Sp. z o.o.;
 • opracowanie autorskich podzespołów oraz konstrukcja pojazdów z napędem elektrycznym, m.in. motocykla, łodzi, wyczynowego gokarta, stanowiska badawczego do badania zużycia paliwa przez silnik spalinowy podczas dodawania pary wodnej;
 • opracowanie oraz realizacja hydraulicznej maszyny treningowej;
 • działalność promocyjna i edukacyjna na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Prezentacja Koła Naukowego Pojazdów Elektrycznych EVPL

 

 

Czytaj więcej

Konkurs dla najzdolniejszych studentów i kół naukowych Pomorza

TODO

Czytaj więcej

Jeden procent podatku dla najzdolniejszych studentów Pomorza

TODO

Koleżanki i Koledzy,

 

Czy łączy Was wspólna idea "z pokolenia w pokolenie..."?

 

Gorąco zachęcamy Was do przekazania części swoich podatków na realizację statutowych celów Stowarzyszenia Czerwonej Róży. Dzięki uzyskanym środkom finansowym zwiększymy możliwości pomocy dla najzdolniejszych studentów oraz kół naukowych uczelni Województwa Pomorskiego. Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na przyjmowanie darowizn w wysokości jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Aby przekazać 1 proc. swojego podatku na Stowarzyszenie, w zeznaniu podatkowym wystarczy jedynie podać wysokość wpłaty (nie więcej niż 1% podatku) na Stowarzyszenie Czerwonej Róży, numer KRS 0000244920 i numer konta bankowego: 30 1240 1255 1111 0010 0890 5452. Urząd Skarbowy przekaże darowiznę na konto Stowarzyszenia, a darczyńcy nie będą obciążeni żadnymi dodatkowymi obowiązkami, ani kosztami związanymi z darowizną.

 

Bardzo liczymy na waszą pomoc!

 

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży

Czytaj więcej

Finał Konkursu Czerwonej Róży 2013

TODO

Czytaj więcej

Lista uczestników Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2013

TODO

Rektorzy pomorskich uczelni przyznali nominacje najlepszym studentom swoich uczelni do udziału w finale Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2013. Publiczna prezentacja wszystkich studentów i kół naukowych odbędzie się w poniedziałek, 13 maja 2013 roku, o godz. 14.00 w audytorium biblioteki głównej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69 (mapa i szczegółowe wskazówki dojazdu znajdują się tutaj i tutaj). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dziale Konkurs.

 

Lista nominowanych:


Kategoria "najlepszy student"

Dominika Pasek - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Anna Hoffmann - Akademia Morska w Gdyni
Marcin Kozioł - Akademia Muzyczna w Gdańsku
Filip Ignatowicz - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Damian Flis - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Alicja Góralczyk - Gdański Uniwersytet Medyczny
Marcin Cięszczyk - Politechnika Gdańska
Małgorzata Osowiecka - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie
Katarzyna Neumann - Uniwersytet Gdański
Adam Buźniak - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kategoria "najlepsze koło naukowe"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Naukowe Koło Transportu i Logistyki TRANSLOG - Akademia Morska w Gdyni
Duet Fortepianowy Aleksandra Furmańska, Paulina Kuchniak - Akademia Muzyczna w Gdańsku
Studenckie Koło naukowe Fizjologii - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Silva Rerum - Ateneum Szkoła Wyższa
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej - Gdański Uniwersytet Medyczny

Naukowe Koło Chemików - Politechnika Gdańska

Koło Naukowe Empiria - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie
Studenckie Koło Naukowe Etnologów - Uniwersytet Gdański

Czytaj więcej

Festiwal młodych naukowców E(x)plory

TODO

Robot imitujący ludzkie emocje i cechy charakteru, wpływ turbin wiatrowych na organizmy żywe, interfejs elektromiograficzny łączący człowieka z maszyną - to tylko niektóre tematy badań młodych naukowców, które zostaną zaprezentowane 4-6 kwietnia podczas Finału Festiwalu młodych naukowców E(x)plory w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Stowarzyszenie Czerwonej Róży jest partnerem wspierającym tą inicjatywę

Festiwal E(x)plory to jednak nie tylko konkurs dla młodych naukowców, ale także bezprecedensowe wydarzenie dla wszystkich osób pasjonujących się nauką i innowacyjnymi technologiami. Podczas dni otwartych, 5 i 6 kwietnia, na odwiedzających czekają targi naukowo-technologiczne, pokazy, wykłady, warsztaty i wiele innych atrakcji. Zapraszamy do niezwykłego świata E(x)plory!

Konkurs Młodych Naukowców
Do konkursu E(x)plory zgłosiło się ponad 150 osób poniżej 20 roku życia, dla których nauka jest pasją i które swoją wiedzę oraz pomysły potrafią przekuć w innowacyjne projekty badawcze. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Podczas trzech Regionalnych E(x)plory jury wyłoniło 33 najlepsze zespoły z całej Polski, które wezmą udział w wielkim Finale E(x)plory w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Finaliści E(x)plory będą walczyli o atrakcyjne nagrody oraz możliwość wyjazdu na międzynarodowe konkursy naukowe. A jest o co walczyć. Festiwal E(x)plory jest jedyną przepustką do uczestniczenia w najbardziej prestiżowych wydarzeniach naukowych dla młodzieży na całym świecie:

 • Intel ISEF w Phoenix w Arizonie – największy na świecie konkurs naukowy dla młodzieży.
 • INESPO w Utrechcie w Holandii – międzynarodowy konkurs projektów z dziedziny ochrony środowiska i nauki.
 • Expo-Sciences International w Abu Dhabi – prestiżowy festiwal naukowy dla uczniów organizowany od 1987 roku, na którym młodzież prezentuje projekty z kilkunastu dziedzin naukowych.
 • Hong Kong International Science Fair – największe azjatyckie uczniowskie targi naukowe
 • InfoMATRIX w Rumuni – największy konkurs informatyczny w Europie.


Gala Finałowa
Kto okaże się najlepszy? Tego dowiemy się ostatniego dnia E(x)plory podczas Gali Finałowej w Teatrze Muzycznym w Gdyni (6 kwietnia, godz. 15.00), którą poprowadzi Włodzimierz Raszkiewicz, dziennikarz Radia Gdańsk, a prywatnie pasjonat innowacyjnych technologii. Galę uświetni dodatkowo niezwykły występ muzyczny prof. Piotra Sutta. Ten artysta i charyzmatyczny animator w jednym, wciągnie do wspólnego grania ponad 300 osobową publiczność, pokazując, że muzyka jest w każdym z nas.

Targi naukowo-technologiczne
Festiwal E(x)plory to jednak nie tylko konkurs dla młodych naukowców. To także platforma współpracy dla świata nauki i biznesu. Mecenasem Festiwalu jest Grupa LOTOS, a Partnerami Strategicznymi: Intel, Sanofi i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.  Firmy, które włączyły się w projekt E(x)plory, zaprezentują szerokiej publiczności swoje innowacyjne rozwiązania podczas Targów naukowo - technologicznych, organizowanych w trakcie Finału E(x)plory w Gdyni. Dodatkowo będzie to dla nich szansa nawiązania współpracy z młodymi naukowcami, którym będą mogli zaoferować staże i możliwość kontynuowania badań w swoich działach R&D.

Ogromnym wyzwaniem, jakie stoi przed nami wszystkimi, jest stworzenie warunków, które pozwolą młodym Polakom rozwijać swoje pasje tutaj, w kraju. Nadal pokutuje przeświadczenie, że dla najzdolniejszych jedyną szansą na rozwój jest wyjazd za granicę. Chcemy pokazać młodym ludziom, że w naszym kraju też można się realizować. Pokazać instytucje naukowe oraz innowacyjne firmy, które mogą pomóc im w rozwoju. Festiwal E(x)plory jest przestrzenią, która umożliwi wykorzystanie tego potencjału, łącząc świat nowoczesnego biznesu z pomysłami młodych naukowców. – zauważa prof. Barbara Liberda, prezes Fundacji Zaawansowanych Technologii i przewodnicząca jury w konkursie E(x)plory.

Zapraszamy do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego!
Wszystkich, którzy chcą ciekawie i mądrze spędzić czas, zapraszamy na dni otwarte Festiwalu E(x)plory. W piątek i sobotę, 5-6 kwietnia po Trójmieście będzie jeździł bezpłatny autobus E(x)plory, który dowiezie wszystkich gości do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na odwiedzających czekają targi naukowo-technologiczne, otwarte sesje konkursowe, podczas których będzie można poznać młodych naukowców, przegląd filmów popularnonaukowych a także niepowtarzalne warsztaty i pokazy m.in. Wściekły ciekły azot, CSI chemiczni inspektorzy czy Legendarne walki robotów sumo. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o Festiwalu, programie Finału w Gdyni oraz zapisach na warsztaty można znaleźć na stronie www.explory.pl.

Czytaj więcej

Konkurs dla najlepszych studentów i kół naukowych o nagrodę Czerwonej Róży

TODO

Czytaj więcej

Spotkanie Świąteczne Czerwonej Róży 2012

TODO

Zapraszamy na tradycyjne świąteczne spotkanie Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które odbędzie się w środę, 19 grudnia 2011 roku, o godz. 19. w Hotelu Orbis Posejdon w Gdańsku. Będziemy gościć m.in. władze pomorskich uczelni, laureatów konkursu Czerwonej Róży, a także członków i sympatyków Stowarzyszenia. Będzie nam niezwykle miło spotkać się z wami wszystkimi i porozmawiać w przyjacielskiej, świątecznej atmosferze.


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności, mailowo na adres biuro@czerwonarza.org.pl.

pozdrawiamy i do zobaczenia!
Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży

Czytaj więcej

Wychowanie morskie studentów oraz 55 lat Uczelnianego Parlamentu PG

TODO

Czytaj więcej

Lista uczestników Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2012

TODO

Czytaj więcej

Jeden procent podatku dochodowego

TODO

Gorąco zachęcamy Was do przekazania części swoich podatków na realizację statutowych celów Stowarzyszenia Czerwonej Róży. Dzięki uzyskanym środkom finansowym zwiększymy możliwości pomocy dla najzdolniejszych studentów oraz kół naukowych uczelni Województwa Pomorskiego.

Ponadto w tym roku planujemy uroczyste obchody pięćdziesiątej rocznicy organizacji konkursu Czerwonej Róży. A zatem każda pozyskana złotówka zwiększa szansę przygotowania naszej wspólnej uroczystości na najwyższym poziomie.


Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na przyjmowanie darowizn w wysokości jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych.


Aby przekazać 1 proc. swojego podatku na Stowarzyszenie, w zeznaniu podatkowym wystarczy jedynie podać wysokość wpłaty (nie więcej niż 1% podatku) na Stowarzyszenie Czerwonej Róży, numer KRS 0000244920 i numer konta bankowego: 30 1240 1255 1111 0010 0890 5452. Urząd Skarbowy przekaże darowiznę na konto Stowarzyszenia, a darczyńcy nie będą obciążeni żadnymi dodatkowymi obowiązkami, ani kosztami związanymi z darowizną.


Bardzo liczymy na waszą pomoc!

Czy łączy Was wspólna idea "z pokolenia w pokolenie..."?

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży

Czytaj więcej

Nowa strona Stowarzyszenia i konkursu

TODO

Czytaj więcej

Konkurs o nagrodę Czerwonej Róży 2012

TODO

Na pomorskich uczelniach wyższych trwają eliminacje do konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych. W konkursie mogą brać udział szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), mające swą siedzibę na terenie województwa pomorskiego oraz posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Termin nadsyłania zgłoszeń nominacji uczelnianych upływa 20 kwietnia 2012 roku. Finałowa gala konkursu odbędzie się 20 maja 2012 roku, o godz. 15.00, w Dworze Artusa w Gdańsku. Wszelkie szczegóły dotyczące możliwośći udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są w rektoratach ds. studenckich lub kształcenia pomorskich uczelni, w siedzibie Stowarzyszenia Czerwonej Róży, na tej stronie w zakładkach Konkurs i Laureaci oraz pod adresem mailowym konkurs@czerwonaroza.org.pl.

Czytaj więcej

Spotkanie Świąteczne Czerwonej Róży 2011

TODO

Coroczne tradycyjne świąteczne spotkanie Stowarzyszenia Czerwonej Róży odbyło się w czwartek, 15 grudnia 2011 roku, w Hotelu Orbis Posejdon w Gdańsku.

Czytaj więcej

Nowe władze i Rada Programowa Stowarzyszenia Czerwonej Róży

TODO

Kolejne zwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży już za nami. W wyniku wyborów, na kolejną trzyletnią kadencję (2011 - 2014) w zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się: Ludwik Klinkosz - prezes, dr Zdzisław Małkowski - wiceprezes, dr Wojciech Mogilski, Barbara Dreger-Olszewska, Krzysztof Malicki, Sylwester Kujach, Michał Rybak. Walne Zgromadzenie powołało również Radę Programową, w składzie: prof. Barbara Kamińska, Teresa Kamińska, prof. Aleksander Kołodziejczyk, prof. Janusz Czerwiński, prof. Jerzy Młynarczyk, prof. Janusz Rachoń, prof. Witold Turnowiecki, Andrzej Karnabal, Wojciech Kaczorowski, Maciej Krzyżanowski.

Czytaj więcej