Wychowanie morskie studentów - nagroda 10.000 zł - nowa kategoria w Konkursie

TODO

Stowarzyszenia Czerwonej Róży, współpracując ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Samorządem Studentów PG i Radą Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich w Trójmieście podjęło zadanie zorganizowania  nowego ogólnopolskiego konkursu dedykowanego środowisku polskich wyższych uczelni akademickich. 

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej RP, Narodowego Muzeum Morskiego oraz Pomorski Związek Żeglarski. 

 

Do wygrania jest aż 10.000 zł!

 

Nominowani do Konkursu w kategorii "Wychowania Morskie Studentów":

  • Badawczo-szkoleniowa grupa „Photonowa”, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  • Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
  • Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo-Techniczne w wyczonowym sporcie żeglarskim, Politechnika Warszawska
  • Otwary Program Wychowania oraz Wyszkolenia Morskiego Zespołu Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP 2012‐2015, Harcerski Jacht Klub “Wodnik”
  • Przedstawienie grupie docelowej wpływu zmian sezonowych na funkcjonowanie abiotycznych i biotycznych elementów środowiska Morza Bałtyckiego, jak również zapoznanie się z podstawową metodyką pracy oceanografa, z wykorzystaniem sal wykładowych, laboratoriów oraz wyjścia w teren, Studenckie Koło Naukowe Oceanografów, Uniwersytet Gdański
  • Sea Ideas, Międzyuczelniana organizacja studencka SimLE
  • Sport jako jeden z kierunków rozwoju żeglarstwa w projekcie "Żeglowanie na PG”, Centrum Sportu Akademickiego, Politechnika Gdańska
  • Szkolenie żeglarskie jako jedna z form spędzania wolnego czasu w programie „Żeglowanie na PG”, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska
  • Pomorska Młodzieżowa Reprezentacja na Atlantyku - Grupa absolwentek uczelni akademickich Trójmiasta
  • Działalność Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów Uniwersytetu Gdańskiego

 

Więcej informacji w dziale Wychowanie Morskie.

 

Przeczytaj także:

Konkurs o Nagrodę Czerwonej Róży 2015Pozostałe aktualności