Walne Zgromadzenie i Spotkanie Świąteczne

TODO

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Was na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek), o godzinie 16.30, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyznacza się na dzień 18 grudnia 2017 roku, na godzinę 17.00, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Proponowany porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5. Przedstawienie tez programowych i dyskusja.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

9. Wybór Prezesa Zarządu.

10. Wybór Wiceprezesa Zarządu.

11. Wybór pozostałych Członków Zarządu.

12. Wybór Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.

14. Wolne wnioski, sprawy różne.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

16. Spotkanie świąteczne.


Będzie to również okazja do aktualizacji statusu swojej przynależności do Stowarzyszenia. Na miejscu będą przyjmowane opłaty za składki członkowskie. Można je też opłacić przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia 30124012551111001008905452. 

Wysokość składek: normalna 120 zł, studencka 10 zł rocznie. 


Tego samego dnia, o godz. 18.00 odbędzie się również spotkanie świąteczne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, na którym zaprezentujemy plany na nadchodzący rok 2018 i kolejną edycję Konkursu.


Do zobaczenia,

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej RóżyPozostałe aktualności