Walne Zgromadzenie i Spotkanie Świąteczne

TODO

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Was na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek), o godzinie 16.30, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyznacza się na dzień 18 grudnia 2017 roku, na godzinę 17.00, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Proponowany porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5. Przedstawienie tez programowych i dyskusja.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

9. Wybór Prezesa Zarządu.

10. Wybór Wiceprezesa Zarządu.

11. Wybór pozostałych Członków Zarządu.

12. Wybór Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.

14. Wolne wnioski, sprawy różne.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

16. Spotkanie świąteczne.


Będzie to również okazja do aktualizacji statusu swojej przynależności do Stowarzyszenia. Na miejscu będą przyjmowane opłaty za składki członkowskie. Można je też opłacić przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia 30124012551111001008905452. 

Wysokość składek: normalna 120 zł, studencka 10 zł rocznie. 


Tego samego dnia, o godz. 18.00 odbędzie się również spotkanie świąteczne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, na którym zaprezentujemy plany na nadchodzący rok 2018 i kolejną edycję Konkursu.


Do zobaczenia,

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej RóżyPozostałe aktualności

Nowe władze Stowarzyszenia 2017-2020

TODO

Zwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży w dniu 18.12.2017 r. wybrało nowe władze na kolejną trzyletnią kadencję 2017 - 2020.

Do władz Stowarzyszenia wybrani zostali:


Zarząd 

Ludwik Klinkosz - prezes

dr Zdzisław Małkowski - wiceprezes

Barbara Dreger-Olszewska - skarbnik

Krzysztof Malicki

dr Sylwester Kujach

Michał Rybak

Piotr Zieliński

Filip Ignatowicz 


Komisja Rewizyjna

Marian Papka

dr Maria Honory

dr hab. Beata Lipska-Ziętkiewicz

Maciej Magdziarz

Jan Szurek


Sąd Koleżeński

Andrzej Chmielecki

Eugeniusz Wincek

Franciszek Potulski

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie i Spotkanie Świąteczne

TODO

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Was na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek), o godzinie 16.30, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyznacza się na dzień 18 grudnia 2017 roku, na godzinę 17.00, w sali 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Proponowany porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5. Przedstawienie tez programowych i dyskusja.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

9. Wybór Prezesa Zarządu.

10. Wybór Wiceprezesa Zarządu.

11. Wybór pozostałych Członków Zarządu.

12. Wybór Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.

14. Wolne wnioski, sprawy różne.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

16. Spotkanie świąteczne.


Będzie to również okazja do aktualizacji statusu swojej przynależności do Stowarzyszenia. Na miejscu będą przyjmowane opłaty za składki członkowskie. Można je też opłacić przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia 30124012551111001008905452. 

Wysokość składek: normalna 120 zł, studencka 10 zł rocznie. 


Tego samego dnia, o godz. 18.00 odbędzie się również spotkanie świąteczne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, na którym zaprezentujemy plany na nadchodzący rok 2018 i kolejną edycję Konkursu.


Do zobaczenia,

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży

Czytaj więcej

Zwycięzcy Konkursu Czerwonej Róży 2017

TODO

Najzdolniejsi studenci Pomorza

W niedzielę 21 maja w Akademii Morskiej w Gdyni ogłoszone zostały wyniki 43. Konkursu Czerwonej Róży. Najlepszym studentem Pomorza w tym roku został Mariusz Smentoch z Politechniki Gdańskiej. Wśród kół naukowych pierwsze miejsce zdobyło Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Nagrody

- samochód osobowy, Volkswagen up! - dla najlepszego studenta

- stypendium 12.000 zł - dla najlepszego koła naukowego


Zwycięzcy:

Mariusz Smentoch

Politechnika Gdańska, Mechanika i Budowa Maszyn 

Imperial College London, Wydział Aeronautyki

średnia ocen: 5,1

- Prezes Koła Naukowego SimLE, a także twórca i współtwórca licznych projektów (głównie technicznych), m.in. stworzenie symulatora lotów Skyhawk, program astronautyczny Stardust, program dronowy, konferencja naukowa Poszerz Horyzonty

- Publikacja naukowa pt. „Rozwiązania konstrukcyjne w projekcie Mobilnego Symulatora Lotów Skyhawk”

- Prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach, m.in. IV Elbląskie Biennale Lotnicze

- Dwukrotny półfinalista na szczeblu europejskim konkursu TIMES business case study

- Aktywizowanie studentów, budowanie współpracy interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej, promowanie nauki

- Dydaktyka na uczelni technicznej m.in. jako aktywny członek Rady Wydziału Mechanicznego

- Zainteresowania: nowe technologie, biznes, sport, podróżowanie

 

Prezentacja filmowa:

 

Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii 

przy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 

Gdański Uniwersytet Medyczny

- Stworzenie pierwszej w Polsce i największej Europie grupy studentów uczącej się ultrasonografii, której członkowie zdobyli tytuł „Najlepszych Młodych Ultrasonografistów 2016 roku” podczas XIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi.

- Powołanie do życia Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, która zrzesza studentów i młodych lekarzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

- Zorganizowanie pierwszego w Europie w pełni profesjonalnego szkolenia z ultrasonografii jamy brzusznej dla studentów o nazwie „I Zamojskie Warsztaty Ultrasonograficzne dla Studentów, 24-26.03.2017 r.

- Organizacja wydarzeń społecznych podczas których można za darmo poddać się badaniu USG, jak np. współudział w finale WOŚP, Pikniku za Zdrowie, Medycznym Dniu Nauki oraz Białej Sobocie organizowanej w różnych miejscowościach naszego województwa.

- Publikacja prac naukowych i prezentacja ich na arenie polskiej i międzynarodowej.

 

Prezentacja filmowa:

 

 

Wyróżnienie specjalne, za wybitne dokonania w działalności społecznej i podnoszenie świadomości obywatelskiej otrzymał

Marek Chroń

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Zarządzanie oraz studia podyplomowe, kierunek NeuroBiznes

średnia ocen: 4,46

 

- Osobowość roku Dziennika Bałtyckiego, powiat pucki 2015

- Radny na medal Dziennika Bałtyckiego 2015,2016

- Radny Miasta Helu w kadencjach:  2006-2010; 2010-2014 (Przewodniczący Rady Miasta); 2014-2018

- Założyciel Stowarzyszenia Wirtualny Hel, Helskiej Fundacji Sapere Aude, Klubu Seniora Jantar, Helskiego Forum Obywatelskiego, Młodzieżowej Rady Miasta

- Koordynator projektu „Adwokat przydaje się w życiu” organizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką

- Propagator Elementarza Demokracji wśród młodzieży powiatu puckiego

- Inicjator i organizator wielu projektów społecznych w Helu, m.in. Sapere Aude – miej odwagę być mądrym, budżetu obywatelskiego, charytatywnego bicia rekordów Guinnessa, Targów Seniora, Mały Ratownik, wykładów edukacyjnych o zdrowiu, EkoSylwester, Drzewko życzeń, HELaponia, Dnia Dziecka, Dnia Służby Zdrowia, Kotylion, konkursu Sprzątamy po psie – to nie kupa roboty, turniejów dla dzieci i młodzieży, konkursu plastycznego o Unii Europejskiej

- Autor apelu do Premiera RP w sprawie obrony rybaków 


Prezentacja filmowa

 

Nowy znak graficzny Stowarzyszenia

Na uroczystości zaprezentowany został także nowy znak graficzny Stowarzyszenia Czerwonej Róży, przygotowany przez Filipa Ignatowicza z Akademii Sztuk Pięknych, laureata Konkursu sprzed kilku lat, który postanowił odświeżyć dotychczasowy znak identyfikujący organizację i zgodnie z jego międzypokoleniową ideą, łącząc najlepsze tradycje pomorskiego środowiska akademickiego z nowoczesnością, zaprosił do współpracy także Krzysztofa Ignatowicza, wybitnego grafika, swojego ojca.

 

Wszyscy finaliści

Kategoria "najlepszy student"

- Michał Zblewski - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

- Marianna Maruszczak - Akademia Morska w Gdyni

- Anna Rocławska-Musiałczyk - Akademia Muzyczna w Gdańsku

- Bartosz Zimniak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Paulina Pałasz - Gdański Uniwersytet Medyczny

- Mariusz Smentoch - Politechnika Gdańska

- Stanisław Borawski - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie

- Monika Chojnacka - Uniwersytet Gdański

- Marek Chroń - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

Kategoria "najlepsze koło naukowe"

- Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

- Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO - Akademia Morska w Gdyni

- Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki - Akademia Muzyczna w Gdańsku

- Koło naukowo-artystyczne TeART - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Studenckie Koło Naukowe Fizjologii - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

- Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii - Gdański Uniwersytet Medyczny

- Koło Naukowe BioPhoton - Politechnika Gdańska

- Koło Naukowe Cyberpsychologii - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie

- Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Homunkulus - Uniwersytet Gdański

- Koło Naukowe "Bezpiecznik" - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

Organizatorzy Konkursu

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych Województwa Pomorskiego


Gospodarz Konkursu

Akademia Morska w Gdyni

 

Sponsorzy i fundatorzy nagród

Beckmann Volmer Technology Sp. z o.o.

Kruszywa Polskie S.A.

Techno-Service S.A.

AmberExpo Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Clinica del Mare Sea Towers Dental Center

Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk

Grantera Sp. z o.o.

 

Partnerzy

Kancelaria Notarialna Piotr Jakub Lis

Koło Naukowe Nawigator, Akademia Morska w Gdyni

Volkswagen Plichta

Invest Studio

Syrius Group

Igni Design

Fignacy&co


Czytaj więcej

więcej