"Z pokolenia w pokolenie

W tradycji ruchu studenckiego zawsze starsi koledzy pomagali młodszym w kształtowaniu postaw, zainteresowań i ambicji. Pragnąc pójść tropami przekazywania wartości, z którymi życie jest bogatsze i ciekawsze, uczciwe i godne, będziemy dążyć do podtrzymywania więzi międzypokoleniowej i wspierać wszelkie przejawy aktywności studentów, zmierzającej do rozwoju nowych cech osobowości.

Będziemy odwoływać się do tradycyjnego symbolu studenckiego środowiska gdańskiego "Czerwonej Róży". Pragniemy by nadal był wyrazem twórczej aktywności społeczności akademickiej w dziedzinie kultury, nauki i turystyki.

Mamy nadzieję, że "Czerwona Róża" będzie dla nas wszystkich symbolem doskonałości, piękna, intelektu, zwycięstwa młodości, pamięci i duchowego związku ludzi."

- Preambuła Statutu Stowarzyszenia Czerwonej Róży

O stowarzyszeniu

Czerwona Róża - nagroda prestiżowa z bogatymi tradycjami, przyznawana najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu od 1962 roku. Blisko sześćdziesięcioletnia historia konkursu jest niezwykle bogata...

Każdy z nas słyszał o legendarnym studenckim Klubie Studentów Wybrzeża "Żak", który od 1957 roku przyciągał ludzi swoją twórczą mieszanką. Studenckie teatry, kabarety, dyskusyjny klub filmowy, klub jazzowy - prawdziwa wylęgarnia talentów. W sentymentalnych opowieściach pokolenia naszych starszych kolegów często pojawiają się obrazki artystycznego życia skupionego w murach ówczesnego Żaka. To właśnie tam narodziło się Stowarzyszenie Czerwonej Róży, które organizuje konkurs do dzisiaj.

Czytaj więcej