Adres

Stowarzyszenie Czerwonej Róży
ul. Traugutta 111
80-221 Gdańsk

tel./fax: +48 58 684 86 71
e:mail: biuro@czerwonaroza.org.pl
www.czerwonaroza.org.pl

Dane

NIP 583-27-33-595
KRS 0000244920
REGON 191255542

Konto bankowe

Bank PKO S.A. III O/Gdańsk
Nr konta: 30 1240 1255 1111 0010 0890 5452

Napisz do nas