Najzdolniejsi studenci Pomorza 2015

TODO

Gabrielle Karpinsky z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest najlepszą studentką Pomorza! W nagrodę otrzymała m.in. samochód osobowy, Volkswagen up! 

W kategorii kół naukowych wygrało The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle również z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego budżet zasili stypendium 12.000 zł.

W kategorii "Wychowanie Morskie Studentów" zwyciężyły Konferencje naukowe na pokładzie STS Pogoria organizowane przez polskie uczelnie akademickie, a reprezentowane przez Politechnikę Warszawską - nagroda 10.000 zł. Wyróżnienia i nagrody po 4.000 zł trafiły do Akademickiego Klubu Żeglarskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz projektu Żeglowanie na Politechnice Gdańskiej. 

 

Zobacz jak wyglądał finał Konkursu Czerwonej Róży 2015


Gabrielle Karpinsky

Gdański Uniwersytet Medyczny, The English Division, rok VI, średnia ocen: 4,06

 • Nagroda dla najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studiów magisterskich w międzynarodowym konkursie INTERSTUDENT 2014.
 • Współautorka 6 artykułów naukowych (2 publikacje w czasopismach punktowanych, 4 publikacje złożone do czasopism z Listy Filadelfijskiej) m.in.: „Świeże spojrzenie na plamicę Henocha–Schönleina. Porównanie przebiegu choroby, powikłań u dzieci i dorosłych w świetle najnowszych doniesień” oraz „A treatment of multiple leiomyomas of the skin with carbon dioxide laser ablasion”.   
 • Autorka/współautorka dwunastu naukowych projektów badawczych z dziedziny onkologii dziecięcej. Trzy z prac uzyskały wyróżnienia na International Student Scientific Conferences w roku 2014 i 2015 - I miejsca i II miejsca. 
 • Kieruje Oddziałem Gdańskim Międzynarodowego Bractwa Medycznego Phi Delta Epsilon przy GUMed. 
 • Przewodnicząca koła studenckiego The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle. 
 • Inicjatorka i główny organizator cyklicznych społecznych akcji charytatywnych (m.in. zbiórki żywności, odzieży, zabawek, pieniędzy), odbywających się w Trójmieście. 
 • Zorganizowała szkolenia, wykłady i kursy, np. szkolenie praktyczne pt. „Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii – różnice w porównaniu do badania pacjentów dorosłych”, kurs „Neonatal Advanced Life Support”, wykład znanego amerykańskiego chirurga, dr Lowella Katza z Louisville, Kentucky, USA nt. leczenia bólu.

 

Obejrzyj prezentację finałową 

 

The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Zainicjowanie, zorganizowanie oraz prowadzenie studenckiego projektu edukacyjnego “FUN WITH ENGLISH” dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. 
 • Realizacja projektu badawczego oceny i monitorowania stanu zdrowia psychicznego i somatycznego rodziców i rodzeństwa dzieci onkologicznie chorych, w tym dzieci po transplantacji komórek krwiotwórczych.
 • Ożywiona działalność naukowa, obejmująca 25 różnorodnych projektów badawczych z dziedziny pediatrii i onkologii dziecięcej. 
 • Promowanie integracji wielokulturowego środowiska studentów obcokrajowców poprzez organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (Pediatric Oncology Toys Drive) oraz comiesięcznych imprez okolicznościowych (Halloween, kręgle, Mikołajki, Karnawał, Dzień Dziecka, Dzień Matki i inne). 
 • Organizacja interaktywnych warsztatów “Neonatal advanced life support course" dla studentów polskich i zagranicznych GUMed,
 • Organizacja warsztatów nt. dawstwa komórek krwiotwórczych u dzieci dla studentów polskich i zagranicznych GUMed, 
 • Promowanie postawy prozdrowotnej, upowszechniając ideę szczepień ochronnych w środowisku studenckim. 

 

 

Konferencje naukowe na pokładzie STS POGORIA – polskie uczelnie akademickie reprezentowane przez Politechnikę Warszawską

Konferencja powstała w roku 2004 z inicjatywy Kapitanów dr. inż. Witolda Wojciecha Skórskiego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Dąbrowskiego i prof. dr. hab. inż Wiesława Tarełki, jako kontynuacja prowadzonych wcześniej na Politechnice Warszawskiej seminariów. Jest to jedyna w Polsce cykliczna konferencja poświęcona tematyce żeglarskiej. Przez 10 lat w konferencji wzięło udział prawie 400 osób. Blisko połowa uczestników to doktoranci i studenci polskich uczelni. W drugiej połowie większość stanowili profesorowie w tym wielu Dziekanów, Prorektorów i jeden Rektor. Na każdej konferencji oprócz problemów technicznych znalazło się miejsce na kilka referatów propagujących sport i turystykę żeglarską. W trakcie konferencji wygłoszono 237 referatów. W wyniku poruszonej na konferencji tematyki powstało 9 monografii, 3 numery specjalne Przeglądu Mechanicznego, kilkanaście prac magisterskich i jedna doktorska. Na wszystkich konferencjach, oprócz załogi stałej, całą kadrę (z Kapitanem) stanowili uczestnicy konferencji (członkowie Komitetu Naukowego)Pozostałe aktualności