Nowe władze i Rada Programowa Stowarzyszenia Czerwonej Róży

TODO

Kolejne zwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży już za nami. W wyniku wyborów, na kolejną trzyletnią kadencję (2011 - 2014) w zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się: Ludwik Klinkosz - prezes, dr Zdzisław Małkowski - wiceprezes, dr Wojciech Mogilski, Barbara Dreger-Olszewska, Krzysztof Malicki, Sylwester Kujach, Michał Rybak. Walne Zgromadzenie powołało również Radę Programową, w składzie: prof. Barbara Kamińska, Teresa Kamińska, prof. Aleksander Kołodziejczyk, prof. Janusz Czerwiński, prof. Jerzy Młynarczyk, prof. Janusz Rachoń, prof. Witold Turnowiecki, Andrzej Karnabal, Wojciech Kaczorowski, Maciej Krzyżanowski.Pozostałe aktualności