Konkurs Wychowanie Morskie Studentów 2017

TODO

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów o Nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów

„Trzymajmy się morza” - Stanisław Staszic, 1790 r.

 

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów organizowany jest już po raz trzeci. Powstał z inicjatywy Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG), Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG) i Stowarzyszenia Czerwonej Róży (SCR). W organizację tegorocznej edycji zaangażowali się także nowi partnerzy: Liga Morska i Rzeczna (LMiR), Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) oraz Narodowe Muzeum Morskie (NMM). Współudział tak wielu znakomitych podmiotów potwierdza wagę i celowość podjętej inicjatywy. W ubiegłym roku Honorowy Patronat nad konkursem sprawował Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Dla tegorocznej edycji wystąpiliśmy ponownie o Patronat Honorowy MGMiŻŚ. 

 

Idea konkursu

 

Współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów, jako ogromnej i atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej. Wynika z tego konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Rozwój tej gospodarki wymaga realizowania szerokiego programu wychowania morskiego społeczeństwa. Szczególną pozycję w programie wychowania morskiego społeczeństwa powinno zająć edukacja w tym zakresie środowiska akademickiego. Wychowanie morskie studentów trzeba oprzeć o kształtowanie ich emocjonalnego pozytywnego stosunku do morza. Może się to dokonywać w różnorodnych formach działalności podejmowanych przez uczelnie, organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe, jak też osoby indywidualne (studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni). Jak szeroki może być zakres tych działań pokazują najlepiej poprzednie dwie edycje naszego konkursu. Manifest SSPG z 2013 r wzywający do propagowania idei wychowania morskiego studentów dostępny jest pod adresem www.zeglarski.info kategoria Wychowanie Morskie Studentów.

 

Do kogo jest skierowany konkurs Wychowanie Morskie Studentów?

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe jak i osoby indywidualne – studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni. Jury Konkursu będzie oceniało przedsięwzięcia mające charakter niekomercyjny, zrealizowane w jednej z poniższych kategorii:

a. Imprezy promujące kulturę morską organizowane w środowiskach akademickich.
b. Zloty turystyczne i towarzyskie regaty żeglarskie integrujące studentów uczelni nadbałtyckich.
c. Rejsy i wyprawy żeglarskie oraz wioślarskie na akwenach mórz i oceanów oraz na szlakach śródlądowych,
d. Wyprawy turystyki podwodnej mórz i oceanów, oraz ujść rzek.
e. Wyprawy turystyki poznawczej na obszarach wysp, wybrzeży mórz i oceanów oraz ujść rzek.
f. Konferencje i seminaria naukowe organizowane na pokładach żaglowców.
g. Szkoły pod żaglami dla studentów na pokładach żaglowców.
h. Kompleksowe programy wychowania morskiego studentów realizowane na polskich uczelniach wyższych.
i. Wybitne osiągnięcia akademickich klubów i sekcji żeglarskich oraz klubów nurkowych.

 

Szczegóły na stronie www.zeglarski.infoPozostałe aktualności