Konkurs Wychowanie Morskie Studentów 2017

12.04.2017 r.

TODO

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów o Nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów
„Trzymajmy się morza” - Stanisław Staszic, 1790 r.
 
Konkurs Wychowanie Morskie Studentów organizowany jest już po raz trzeci. Powstał z inicjatywy Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG), Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG) i Stowarzyszenia Czerwonej Róży (SCR). W organizację tegorocznej edycji zaangażowali się także nowi partnerzy: Liga Morska i Rzeczna (LMiR), Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) oraz Narodowe Muzeum Morskie (NMM). Współudział tak wielu znakomitych podmiotów potwierdza wagę i celowość podjętej inicjatywy. W ubiegłym roku Honorowy Patronat nad konkursem sprawował Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Dla tegorocznej edycji wystąpiliśmy ponownie o Patronat Honorowy MGMiŻŚ. 
 
Idea konkursu
 
Współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów, jako ogromnej i atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej. Wynika z tego konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Rozwój tej gospodarki wymaga realizowania szerokiego programu wychowania morskiego społeczeństwa. Szczególną pozycję w programie wychowania morskiego społeczeństwa powinno zająć edukacja w tym zakresie środowiska akademickiego. Wychowanie morskie studentów trzeba oprzeć o kształtowanie ich emocjonalnego pozytywnego stosunku do morza. Może się to dokonywać w różnorodnych formach działalności podejmowanych przez uczelnie, organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe, jak też osoby indywidualne (studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni). Jak szeroki może być zakres tych działań pokazują najlepiej poprzednie dwie edycje naszego konkursu. Manifest SSPG z 2013 r wzywający do propagowania idei wychowania morskiego studentów dostępny jest pod adresem www.zeglarski.info kategoria Wychowanie Morskie Studentów.
 
Do kogo jest skierowany konkurs Wychowanie Morskie Studentów?
 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe jak i osoby indywidualne – studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni. Jury Konkursu będzie oceniało przedsięwzięcia mające charakter niekomercyjny, zrealizowane w jednej z poniższych kategorii:
a. Imprezy promujące kulturę morską organizowane w środowiskach akademickich.b. Zloty turystyczne i towarzyskie regaty żeglarskie integrujące studentów uczelni nadbałtyckich.c. Rejsy i wyprawy żeglarskie oraz wioślarskie na akwenach mórz i oceanów oraz na szlakach śródlądowych,d. Wyprawy turystyki podwodnej mórz i oceanów, oraz ujść rzek.e. Wyprawy turystyki poznawczej na obszarach wysp, wybrzeży mórz i oceanów oraz ujść rzek.f. Konferencje i seminaria naukowe organizowane na pokładach żaglowców.g. Szkoły pod żaglami dla studentów na pokładach żaglowców.h. Kompleksowe programy wychowania morskiego studentów realizowane na polskich uczelniach wyższych.i. Wybitne osiągnięcia akademickich klubów i sekcji żeglarskich oraz klubów nurkowych.
 
Szczegóły na stronie www.zeglarski.infoPozostałe aktualności