Finał Konkursu Czerwonej Róży 2014

TODO

Najlepszy student Pomorza to Piotr Zieliński, Uniwersytet Gdański, Kierunek Prawo - nagroda samochód osobowy, Volkswagen up!,

W kategorii "najlepsze koło naukowe" zwyciężyło Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL, Akademia Morska w Gdyni - nagroda 12.000 zł.

 

Zobacz jak wyglądał finał Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2014

 

 

Piotr Zieliński

Najważniejsze osiagnięcia: 

  • sześć publikacji naukowych, m.in. „Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”, „Ochrona zbiorowych praw pacjentów”, "Right to health, right to healthy environment”;
  • pięć referatów wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. „Lekarze jako sprawcy przestępstw – rzeczywistość a odpowiedzialność karna”, IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych, 2014, „Right to health, right to healthy environment” (w jęz. angielskim);
  • zaktualizowanie i opracowanie repetytorium z przedmiotu: Prawo karne, do nauki dla studentów prawa, administracji i kryminologii z całej Polski;
  • założyciel i sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Aequitas”;
  • założyciel Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” oraz członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”.

 

Prezentacja Piotra Zielińskiego

 

Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL, Akademia Morska w Gdyni

  • budowa pierwszego polskiego samochodu sportowego z napędem elektrycznym SMOK;
  • współpraca z przemysłem i wdrożenia kilkudziesięciu pojazdów z napędem elektrycznym m.in. dla Tauron S.A., Energa Operator S.A., Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ELTE GPS Sp. z o.o.;
  • opracowanie autorskich podzespołów oraz konstrukcja pojazdów z napędem elektrycznym, m.in. motocykla, łodzi, wyczynowego gokarta, stanowiska badawczego do badania zużycia paliwa przez silnik spalinowy podczas dodawania pary wodnej;
  • opracowanie oraz realizacja hydraulicznej maszyny treningowej;
  • działalność promocyjna i edukacyjna na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Prezentacja Koła Naukowego Pojazdów Elektrycznych EVPL

 

 Pozostałe aktualności