Nowe Władze Stowarzysznia na lata 2023-2026

TODO

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży w dniu 19.01.2023 r. wybrało nowe władze na kolejną trzyletnią kadencję 2023 - 2026.

Do władz Stowarzyszenia wybrani zostali:

Zarząd:

Ludwik Klinkosz - prezes

Krzysztof Malicki - wiceprezes

Barbara Dreger-Olszewska - skarbnik

Sylwester Kujach

Filip Ignatowicz

Paweł Górecki

Katarzyna Plata- Nazar

Natalia Radecka-Kitowska


Komisja Rewizyjna:

Piotr Zieliński

Marek Lubowicki

Jan Szurek


Sąd Koleżeński:

Andrzej Chmielewski

Jerzy Kolczyński

Piotr Abramik

Pozostałe aktualności