Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży

TODO

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o  Walnym Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które zaplanowane jest na 19 stycznia 2023 roku (czwartek), o  godzinie 17.00, w restauracji w hotelu Mercure Gdańsk Posejdon przy ul. Kapliczna 30 w Gdańsku.  Na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyznacza się na dzień 19 stycznia 2023 roku, na godzinę 17.30. 


Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Czerwonej Róży
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (dyskusja nad inicjatywami programowymi)
 5. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi (podjęcie uchwał)
 6. Wybór Prezesa Zarządu
 7. Wybór Wiceprezesa Zarządu
 8. Wybór pozostałych Członków Zarządu
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór Sądu Koleżeńskiego
 11. Wolne wnioski, sprawy różne
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po spotkaniu Zarząd zaprasza na mały poczęstunek w ramach tradycyjnego spotkania Noworczonego w restauracji hotelu Mercure.Pozostałe aktualności