Wojciech Nazar
Wojciech Nazar
Gdański Uniwersytet Medyczny Lekarski

średnia ocen: 4.25

 • - Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z wyróżnieniem, w czasie trwania studiów, jako najmłodsza osoba w Polsce;
 • - Autor 8 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Sumaryczny współczynnik oddziaływania (ang. Impact Factor): 34.46 (w tym 23.64 jako pierwszy autor), indeks Hirscha 4;
 • - Autor 5 wystąpień konferencyjnych;
 • - Stypendysta Ministra Zdrowia, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, ERASMUS+, Santander Universidades, Young Scientist Program GUMed, Rektora GUMed;
 • - Odbycie staży naukowo-klinicznych w dziedzinie kardiologii w Magdeburgu i Lipsku (stypendia ERASMUS+);
 • - Członek zespołu projektu pt. „Przez zabawę do zdrowia” (1. i 2. edycja), który zajął I miejsce w europejskim konkursie SALTO AWARDS 2022 w kategorii Solidarność i Wolontariat;
 • - Kierownik grantu Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pt. „Wiem, co jem!” (organizacja warsztatów na temat zdrowego odżywiania się dla gdańskich dzieci);
 • - Członek zespołu projektu pt. „Jestem na 6, wiem jak zdrowo jeść” (grant Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego);
 • - Współorganizator konferencji „Spotkania z pediatrią”, konferencji EASO (European Association for the Study of Obesity), cyklu trzech międzynarodowych konferencji o autyzmie;
 • - Członek zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego;
 • - Członek Koła Naukowego Alergologii;
 • - Prywatnie podróżnik, narciarz, rowerzysta.