Julia Licbarska
Julia Licbarska
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu Prawo

średnia ocen: 4.61

 • Nominacja w Ogólnopolskiej Gali Środowiska Akademickiego Pro Juvenes
 • w kategorii Student Naukowiec;
 • Członek Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej (od 2022 r.);
 • Autor publikacji “Pozyskiwanie zasobów z Kosmosu - szansa czy konieczność?” oraz współautor 4 publikacji naukowych (1 anglojęzyczna) opublikowanych
 • w monografiach z Listy Ministerialnej;
 • Prelegent podczas 6 konferencji naukowych, w tym 1 międzynarodowa;
 • Wolontariusz Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego (od 2021 r.);
 • Prezes Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (od 2021 r.);
 • Współorganizator licznych konferencji naukowych;
 • Przewodnicząca Parlamentu Studentów i Ekspert Praw Studenta WSAIB
 • (od 2022 r.);
 • Nagrodzona stypendiami naukowymi Prezydenta Miasta Gdyni i Rektora WSAIB oraz nagrodami Prezydent WSAIB za działalność naukową i społeczną;
 • Prezes Studenckiej Poradni Prawnej (od 2021 r.);
 • Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego (2021-2022 r.);
 • Mama 3 letniej Lilii, promowanie łączenia działalności naukowej i społecznej
 • z rodzicielstwem na profilu instagramowym: Mama i studia;
 • Współorganizator historycznych gier miejskich na temat gdyńskich postaci i legend;
 • Koordynator wielu akcji charytatywnych m.in. akcje krwiodawstwa, szlachetna paczka, pomoc dla Ukrainy;
 • Jej pasja to ludzie.