Nataniel Stefanowski
Nataniel Stefanowski
Akademia Pomorska w Słupsku Filologia germańska i biologia medyczna

średnia ocen: 4.85

  • Finalista Konkursu „Studencki Nobel 2022” w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka;
  • Współautorstwo w 56 publikacjach naukowych (9 artykułów naukowych w zagranicznych wydawnictwach, 5 rozdziałów monografii, 42 materiałów pokonferencyjnych);
  • Członkostwo w organizacjach studenckich - Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen” działającego przy Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi, Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  • Zaprezentowanie 22 wystąpień konferencyjnych na polu międzynarodowym,z których 1 zostało nagrodzone (2021);
  • Wielokrotny Stypendysta Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe;
  • Uczestnictwo w szeregu inicjatyw popularnonaukowych (np. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów) oraz współorganizator cyklu warsztatów popularnonaukowych pt. „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną” oraz „ Żyj zdrowo – żyj z wiedzą" (2021);
  • Udział w projekcie ministerialnym „Herbarium Pomeranicum – Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” (2020-2023);
  • Udział w mediach poprzez prezentacje wyników i osiągnięć naukowych – wywiad w Radiowej Czwórce Polskiego Radia;
  • Pasjonat jazdy na rowerze i propagator kultury i języka kaszubskiego.