Tomasz Ciborowski
Tomasz Ciborowski
Politechnika Gdańska Budownictwo

średnia ocen: 4.89

 • Publikacja artykułu w czasopiśmie Wiadomości Konserwatorskie: „Non-destructive Diagnostics of the Floor in the Gdańsk Crane Using Ground Penetrating Radar”
 • Udział w projekcie badawczym „Zintegrowana diagnostyka obiektów zabytkowych z zastosowaniem metody georadarowej i termograficznej”
 • Udział w projekcie badawczym „Węzły w konstrukcjach prętowo-membranowych: badania wytrzymałościowe i modelowanie MES połączeń z tkaninami technicznymi”
 • Udział w projekcie badawczym „Odtwarzanie przy użyciu fotogrametrii i druku 3D zabytkowych obiektów mostowych wraz z badaniami modelowymi”
 • Wygłoszenie dwóch referatów na Ogólnopolskiej Konferencji Ogólnobudowlanej KOMBOferencja 2023 i wyróżnienie jednego z nich
 • Wygłoszenie i wyróżnienie referatu na IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Szczecinie
 • Popularyzacja nauki podczas Forum Organizacji i Kół Akademickich 2023 r. oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki w 2023 r.
 • Akcja społeczna popularyzacji nauki wśród uczniów szkół średnich
 • Organizacja ogólnopolskiego konkursu wyKOMBinuj mOst – edycje XV, XVI i XVII
 • Uzyskanie Indywidualnych Studiów Badawczych i udział w projekcie badawczym Radium Learning Through Research Programs
 • Prowadzenie tutoriali z przedmiotów technicznych pro bono
 • Pisanie amatorskich poezji i rozważań religijnych
 • Pasjonat pszczelarstwa, ogrodnictwa i nauk przyrodniczych, majsterkowania i stolarstwa