Justyna Matacz
Justyna Matacz
Uniwersytet Gdański Biologia medyczna

średnia ocen: 4.75

 • Przewodnicząca SKN Fizjologów „Homunculus” UG – koordynowanie projektu badawczego „Smak zwycięstwa”, prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach wydarzeń popularyzatorskich
 • Współautorka 2 artykułów naukowych, w tym 1 opublikowanego w czasopiśmie punktowanym przez MEiN, współautorka posteru zaprezentowanego
 • na międzynarodowej konferencji
 • Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” na WZiE PG
 • Koordynatorka projektu „Studenckie Okno na Kulturę” NZS UG – organizacja wydarzeń kulturalnych dla studentów trójmiejskich uczelni
 • Laureatka Nagrody Santander i Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, trzykrotnie wyróżniona Stypendium Rektora za wysoką średnią
 • ocen i osiągnięcia artystyczne
 • Ukończenie kursu organizowanego przez Polską Akademię Sportu i uzyskanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Instruktorki Rekreacji
 • Ruchowej, spec. taniec jazzowy
 • Aktywna zawodowo instruktorka tańca w Gdańskim Archipelagu Kultury
 • Wolontariat na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku – asystowanie w sesjach terapii tańcem skierowanych do osób powyżej 60. r.ż.
 • Członkini grupy projektowej Sopockiego Teatru Tańca – tancerka i współautorka choreografii do trzech spektakli zaprezentowanych na Gdańskim Festiwalu Tańca
 • Tancerka i współautorka choreografii do etiudy „Start-up” zakwalifikowanej do ogólnopolskiego konkursu choreograficznego
 • Tancerka w spektaklu „Mass Effect” duńskiej grupy tanecznej Himherandit