Bartosz Łarzewski
Bartosz Łarzewski
Akademia Marynarki Wojennej Informatyka

średnia ocen: 4.83

  • Udział w pracach naukowo-badawczych pk. "SWARM" - opracowywanie programu pozwalającego na zwiększenie autonomii bezzałogowych biomimetycznych pojazdów podwodnych;
  • Udział w pracach naukowo-badawczych pk. "FUD" - opracowanie modelu matematycznego suwnicy portowej do badań dynamiki obiektu rzeczywistego,
  • II miejsce w konkursie (jako członek zespołu) o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację bezzałogowego systemu morskiego związanego z obronnością i bezpieczeństwem Państwa za projekt i wykonanie trzech pojazdów biomimetycznych;
  • III miejsce w konkursie (jako kierownik zespołu) o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację bezzałogowego systemu morskiego związanego z obronnością i bezpieczeństwem Państwa za projekt i wykonanie pojazdu morskiego o napędzie hybrydowym,
  • Współautorstwo artykułu „Shipyard crane modelling methods";
  • Współautorstwo artykułu "Projekt i wykonanie bezzałogowego pojazdu podwodnego o napędzie hybrydowym - REBA";
  • Współautorstwo artykułu “Design, Modelling and Simulation of Biomimetic Underwater Vehicle" (w trakcie recenzji);
  • Udział w Summer School Spilt, Project Meeting-Teaching Event - Marematics - Innovative Approach In Mathematical Education for Maritime Students under Erasmus+ KA203;
  • Stypendysta Rektora Akademii Marynarki Wojennej oraz najlepszego studenta na wydziale Mechaniczno-Elektrycznym;
  • Zainteresowanie bezzałogowymi pojazdami morskimi, w tym ich autonomia i algorytmami ruchu.