Aleksander Kazak
Aleksander Kazak
Uniwersytet Gdański Bezpieczeństwo narodowe

średnia ocen: 4.50

 • Autorstwo w 2 publikacjach naukowych;
 • Autor i kierownik badań naukowych przeprowadzonych na terenie gminy Białowieża na temat kryzysu migracyjnego na granicy Polsko-Białoruskiej;
 • Współorganizator panelu dyskusyjnego pt. „War in Ukraine: Public opinion in Belarus, Ukraine and Russia" w ramach konferencji Warsaw East European Conference 2022- "Still without peace";
 • Autor projektu “Intensification of military relations between the Republic of Belarus and the Russian Federation in 2020-2022 as a potential threat to NATO's eastern flank” zakwalifikowanego do finałowego etapu konkursu Ministerstwa Obrony Republiki Federalnej Niemiec;
 • Kandydat o Grant “Perty Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców złożony w 2022 roku (na etapie oceny merytorycznej);
 • Współpraca z ThinkTankiem BelarusianAnalyticalWorkroom;
 • Współpraca z sekcją ds. Białorusi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;
 • Uczestnik Global Campus of Human Rights Workshop on Democratisation and Human Rights 2021 r. w Wenecji;
 • Prelegent na 6 konferencjach naukowych;
 • Regularne udzielanie wywiadów na temat polityki i bezpieczeństwa Republiki Białorusi, Rosji i Ukrainy w telewizji i radiu.
 • Przygotowanie i realizacja seminarium naukowego w ramach ogólnopolskiej kampanii NUP 2X35;
 • Pasjonat polityki, dyplomacji, bezpieczeństwa i industrial metal.