Studenckie Koło Naukowe „Przyszłe Położne”
Studenckie Koło Naukowe „Przyszłe Położne”
Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Współorganizacja wydarzeń i akcji profilaktycznych takich jak Bicie Rekordu Polski w samobadaniu piersi w Europejskim Centrum Solidarności, Wyroluj Raka, Zlot Motocyclowy;
  • Współpraca w ramach programu międzyuczelnianej współpracy uczelni Fahrenheita: organizacja cyklicznych spotkań ze studentami logopedii UG, udział w konkursie Mistrzowie współpracy Fahrenheita. Czynny udział w corocznym Pikniku Nauki Fahrenheita
  • Cykl warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych: m.in. warsztaty edukacyjne na Pol’and’Rock Festival, "Z położną bez tabu" w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, edukacyjne warsztaty w szkołach i przedszkolu, Uczestniczenie w projekcie Pink Lips, edukacyjne warsztaty "Gdańskie Domy Dla Dzieci”
  • Działalność charytatywna: zorganizowanie zbiórki na „Różową skrzyneczkę”, współpraca z Fundacją Widzialne, „Dzień Dziecka Utraconego”, zbiórka charytatywna na rzecz pacjentów oddziału dziecięcego szpitala psychiatrycznego w Gdańsku, organizacja szycia poduszek dla pacjentek po mastektomii;
  • Działalność naukowa: udział w konferencjach i badaniach, wyróżnienia za postery oraz udział w dyskusji, tworzenie artykułów naukowych, ciekawostek, filmów edukacyjnych, prowadzone badań naukowych m.in. związanych z poczuciem satysfakcji z życia, karmienia piersią i funkcjonowania seksualnego wśród kobiet i wpływu aktywności fizycznej na wskaźniki opieki okołoporodowej.