Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt „Oxygen”
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt „Oxygen”
Akademia Pomorska w Słupsku

  • Członkowie koła wielokrotnie wyróżnieni Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe;
  • Udział członków koła na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (wyróżnienia i odznaczenia) wraz z wydanymi publikacjami naukowymi;
  • Szeroka współpraca z międzynarodowymi i krajowymi ośrodkami naukowymi oraz z instytucjami pozaakademickimi (w tym samorządami lokalnymi);
  • Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki – prowadzenie i organizacja zajęć oświatowo-edukacyjnych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów.