Studenckie Koło Naukowe Neurologii Rozwojowej
Studenckie Koło Naukowe Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Organizacja Międzynarodowego Dnia Padaczki, mającego na celu walkę ze stereotypami i krzywdzącymi mitami, dotyczącymi chorych
 • na padaczkę: stoiska informacyjne z materiałami promocyjnymi na terenie UCK, lodowiska miejskiego, kina, Galerii Bałtyckiej; quizy z nagrodami,
 • film edukacyjny nt. padaczki, panel dyskusyjny
 • Święta w Klinice to akcja zorganizowana z myślą o pacjentach Kliniki Neurologii Rozwojowej. Dzięki finansowej zbiórce uzbierano środki na:
 • -zakup prezentów dla dzieci przebywających w Klinice w okresie okołoświątecznym
 • -doposażenie oddziałowej świetlicy
 • -zajęcia tworzenia kartek świątecznych dla dzieci
 • Warsztaty umiejętności praktycznych organizowane przez SKN. Tematyka warsztatów:
 • -badanie neurologiczne dzieci
 • -punkcja lędźwiowa na modelach dorosłych i dziecięcych
 • -badanie elektroencefalograficzne
 • -pisanie i publikacja prac naukowych
 • -wystąpienia konferencyjne
 • Studencka Konferencja Neurologiczna to cieszące się popularnością, wśród studentów z całego kraju, wydarzenie współorganizowane przez
 • nasz SKN, składające się z wykładów eksperckich, sesji konkursowych oraz warsztatów umiejętności klinicznych
 • Dzień chorób rzadkich to wydarzenie zwracające uwagę na trudną diagnostykę pacjentów z tymi chorobami w codziennie praktyce:
 • -nagranie filmu promocyjno-edukacyjnego
 • -udział w I Studenckiej Konferencji Chorób Rzadkich GUMed
 • Neuroszkoła to projekt polegający na lekcjach w szkołach ponadpodstawowych dotyczących padaczki i pierwszej pomocy w jej napadzie
 • Działalność publikacyjna i konferencyjna