Koło Naukowe Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze
Koło Naukowe Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze
Uniwersytet WSB Merito

  • Szkolenia z wykrywaczami metali
  • Legia cudzoziemska – spotkanie
  • Spotkania z oddziałami prewencji
  • Strzelania sportowe na strzelnicy
  • Rejon Umocniony Hel - zwiedzanie
  • Prelekcja z udziałem psa tropiącego
  • Wycieczka edukacyjna- wojewoda
  • Ciągła opieka nad grobami bohaterów