Weronika Knowska
Weronika Knowska
Akademia Marynarki Wojennej Stosunki Międzynarodowe

średnia ocen: 4.87

  • ● Przewodnicząca Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów (od 2019 r.).
  • ● Koordynowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji w 2020 r., projektu Trilateral Youth Forum (2020 r. i 2021 r.) oraz pierwszego na świecie programu Młodzieżowy Delegat RP do NATO (2020 r.).
  • ● Zrealizowanie stażu w Biurze Europosła Marka Belki w PE (2019-2020 r.), w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (2018 r.) oraz w Dziale Prasowym Ambasady Francji w Polsce (2017 r.).
  • ● Członkostwo w zespole Ogólnopolskiej KN „Koronawirus: Nowa rzeczywistość?”.
  • ● Współorganizacja projektu Bielweek w 2021 r.
  • ● Koordynowanie warsztatów w ramach projektu „Łączy nas Polska” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (2020 r.).
  • ● Uczestnictwo w Study Session „Peace Advocacy – Strengthening the Role of Youth in Advocacy for Peace and Peace-building Process from the Grassroots Level” w Strasburgu (2020 r.).
  • ● Autorstwo w 1 publikacji naukowej.
  • ● Wygłoszenie dwóch prezentacji ustnych na Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych: „Dyplomacja 2.0” (2020 r.) oraz „Silni w sojuszach?” (2019 r.).
  • ● Pasjonatka pracy z ludźmi, polityki, dyplomacji i literatury.