Tomasz Dranicki
Tomasz Dranicki
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni stosunki międzynarodowe

średnia ocen: 4.89

  • Przewodniczenie grupie naukowej realizującej międzynarodowy projekt dotyczący Brexitu i wschodniej flanki NATO, na Universidad Carlos III de Madrid, przy współpracy z Spanish Youth Atlantic Treaty Association
  • Działalność w Dziennikarskim Kole Naukowym od 2014 roku. Od 2017 prezes Koła. Współorganizował m. in. debatę oksfordzką dla uczniów liceów oraz wizytę dr Jerry’ego Hendrixa z Center for a New American Security, w ramach projektu Katedra Ad Hoc
  • Udział w konferencji „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Udział w projekcie badawczym pt. „Krajowa Sieć Reintegracji” prowadzonych przez firmę SocLab
  • Działalność w Kole Naukowym Geopoliticus od 2017 roku
  • Działalność w Fundacji PSC od 2014, współorganizacja Konferencji „Forum Jakości”, 10-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, konferencji pt. „Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”, współautorstwo badań i raportu pt. „Zapotrzebowanie pomorskiego rynku pracy na absolwentów kierunków studiów o profilu praktycznym”.
  • Współorganizacja IX Gdyńskiej Debaty Młodych, publikacja artykułu pt. „Dopalacze palący problem” w biuletynie GDM pt. „Narkotyki – legalizować czy karać” wydanym po debacie w 2015 roku
  • Członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
  • Własny blog na serwisie Gameplay.pl