Piotr Pawlak
Piotr Pawlak
Akademia Muzyczna w Gdańsku Instrumentalistyka i Dyrygentura symfoniczno-operowa

średnia ocen: 24.30

  • ● I miejsce i nagroda za najlepszą improwizację na X Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt. Laureat wielu międzynarodowych konkursów chopinowskich, m. in. w Pekinie, Budapeszcie i Krakowie.
  • ● Zakwalifikowany do Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego edycja 2021 z pominięciem eliminacji jako laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego.
  • ● I nagroda w Konkursie Muzyki Organowej w Rumi (2017 r.).
  • ● Laureat studenckich olimpiad matematycznych, m. in. trzykrotny złoty medalista konkursu w Bułgarii (w latach 2017-2019) i zwycięzca finału Internetowej Olimpiady w Ariel (2019 r.).
  • ● Obronienie pracy magisterskiej z Matematyki w Uniwersytecie Gdańskim w 2020 r., w ramach kształcenia realizowanego indywidualnym planem studiów z opiekunem naukowym.
  • ● Prowadzenie zajęć matematycznych dla uzdolnionej młodzieży, w projekcie Math Beyond Limits (2016 r.) oraz Polygon Matematyczny (w latach 2017-2019).
  • ● Członek Parlamentu Studentów aMuz (2019 r.) oraz Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (2020 r.).
  • ● W latach 2009-2014 prowadzenie, a od 2014 r. współprowadzenie scholii dziecięcej przy parafii w Gdańsku.
  • ● Zainteresowanie inwestycjami infrastrukturalnymi w Polsce, w szczególności w Gdańsku.
  • ● Pasjonat jazdy na nartach i na rowerze.