Paulina Pałasz
Uniwersytet Medyczny kierunek lekarsko-dentystyczny

średnia ocen: 4,60

 • Publikacje w czasopismach naukowych: Polish Journal of Radiology, Twój Przegląd Stomatologiczny, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Annales Academiae Medicae Gedanensis, Stomatologia Współczesna
 • Praca w studenckich kołach naukowych: Radiologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Stomatologii Dziecięcej, Stomatologii Zachowawczej
 • Wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ SP4CE - Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (Grecja, Polska, Słowacja, Węgry)
 • Współpraca międzynarodowa z Europejskim Centrum Onkologii w Mediolanie (Włochy) nad pracą pt.: Incidence and prognostic value of the PIK3CA, AKT, PTEN mutations in oral squamous cell carcinoma
 • Propagowanie profilaktyki z zakresu stomatologii podczas na wielu uczelnianych, miejskich i szkolnych wydarzeniach
 • Pomoc przy organizacji wymiany International Association of Dental Students
 • Organizacja cyklu spotkań Studenci stuDENTom
 • Organizacja I Sympozjum Naukowego Gdańskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii 2017
 • Prowadzenie e-szkoleń z radiologii stomatologicznych na stronie szkolenia.gumed.edu.pl
 • Zainteresowania: fotografia, górskie wędrówki