*P+aulina Zaborowska
*P+aulina Zaborowska
Akademia Marynarki Wojennej Stosunki Międzynarodowe

średnia ocen: 4.85

 • Czynny udział w Konferencji Międzynarodowej pt. Rewolucja cyfrowa i sztuczna inteligencja jako wyzwania dla współczesnych społeczeństw
 • Publikacja artykułu w piśmie interdyscyplinarnym Alcumena
 • Publikacja artykułu w piśmie naukowym „Media i społeczeństwo”
 • Udział w Baltic Nuclear Energy Forum z ramienia portalu BiznesAlert – prowadzenie relacji z wydarzenia dla redakcji oraz przeprowadzenie wywiadu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Miłoszem Motyką
 • Udział w projekcie Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki w Gdyni – II edycja kończącym się podrożą studyjną do USA oraz uzyskaniem 6 certyfikatów
 • Wolontariat w ramach Projektu Elea w obozie dla uchodźców w Grecji
 • Wolontariat w organizacji TIAFI w Turcji
 • Udział w kursie Diploma in Foreign Policy & Security Studies, organizowanym przez Center for Amercian Studies i Center for European Studies
 • Trzy wyjazdy w ramach programu Erasmus: Erasmus w Turcji, Grecji oraz staż w Hiszpanii
 • Współpraca z redakcją BiznesAlert.pl w ramach Koła Naukowego Młodego Menadżera
 • Wyróżnienie Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej za najlepszą pracę dyplomową
 • Członek Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, oraz stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych
 • Funkcja Wiceprezeski Koła Młodego Menadżera
 • Czynny udział w dwóch sztabach wyborczych podczas wyborów parlamentarnych oraz samorządowych
 • Hobby: podróżowanie, działalność społeczna, czytanie książek o tematyce stosunków międzynarodowych