Monika Chojnacka
Uniwersytet Gdański Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

średnia ocen: 4,64

  • Udział w trzech wymianach studenckich: w ramach programu Erasmus/Erasmus+ : Lizbona, Portugalia; Zagrzeb, Chorwacja; na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu MOST
  • Publikacje naukowe „Annual International and Ukrainian, theoretical and practical conference for students: Modern management: models, strategies, technologies”, Odessa 2014, 2016; w Zeszytach Naukowych WE UG Nasze Studia 2017; w wydawnictwach Fundacji Biznesu i Nauki „Autorytet Biznesu” Kielce 2016
  • Czynny udział w konferencjach naukowych, m.in.: „Zarządzanie projektami – podejście interdyscyplinarne” Kielce oraz „Perspektywa – wyzwania współczesnej gospodarki” 2016 w Toruniu
  • organizacja warsztatów „Co do grosza” oraz konkursu z wiedzy o przedsiębiorczości dla młodzieży gimnazjalnej
  • oraz współorganizacja Zjazdu Absolwentów 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych
  • wolontariat w domu dziecka z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wygranego stażu w banku State Street;
  • lider wolontariackiej sekcji VIP turnieju UEFA EURO U21 2017
  • wolontariuszka na 6. Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie 2016