Michalina Tańska
Michalina Tańska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie Psychologia

średnia ocen: 4.43

 •  Tydzień Zdrowia Psychicznego 4 - 8 grudnia 2017
 • I Seminarium Naukowe Studentów Psychologii na SWPS w Poznaniu 2017
 • Certyfikat Reiss Profile Master 2016
 • Przygotowanie i realizacja projektu Studenci Studentom 2014 - 2015
 • Wolontariat w Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów 2014 - 2015 oraz współorganizacja akcji charytatywnej Świat w Plecaku 2017.
 • Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Badawczego Cob Lab działającego na SWPS Sopot 2017
 • Udział w sesji posterowej 2017
 • Współorganizacja wydarzenia Przemiany miłości - wykład z prof. Bogdanem Wojciszke 2018 oraz panelu dyskusyjnego “Wyzwania współczesnej kobiecości” 2018
 • Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej Koła Naukowego Empiria (2017 - obecnie).
 • Organizacja zbiórki odzieży dla bezdomnych 2018
 • Studia na Horyzoncie - prelekcja dla licealistów na temat doświadczeń związanych ze studiowaniem 2017
 • Udział w przygotowaniu i organizacji działań w ramach Strefy Psyche w Gdyni 2015