Marta Marszewska
Marta Marszewska
Politechnika Gdańska Matematyka i Inżyniera Biomedyczna

średnia ocen: 4.72

  • Działalność naukowa w grupie badawczej Politechniki Gdańskiej, zajmującej się udoskonalaniem dozymetrii żelowej i badaniem uszkodzeń biologicznych w tkankach. Współpraca z placówkami badawczymi w Polsce i na świecie m. in. Instytutem Fizyki Jądrowej, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Helsinki University Hospital.
  • ● Studentka studiów II st. na kierunku Matematyka na Politechnice Gdańskiej w ramach kształcenia realizowanego indywidualnym programem studiów. Ukończenie studiów z wyróżnieniem na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej (2019 r.).
  • ● Autorstwo w 1 publikacji naukowej oraz współautorstwo w 1 rozdziale w monografii.
  • ● Czynne uczestnictwo w 2 konferencjach naukowych.
  • ● Nagroda za najlepszy poster na Konferencji Fizyka Dla Medyka w 2021 r.
  • ● Wiceprezes Koła Naukowego Fizyków Medycznych BioPhoton (w roku akademickim 2018/2019 i od 2021/2022).
  • ● Zrealizowanie praktyki studenckiej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2020 r.).
  • ● Członkostwo w grupie Neutron Capture Therapies Interest Group (od 2021 r.).
  • ● Uczestnictwo w licznych akcjach i wydarzeniach charytatywnych oraz wolontariat w wydarzeniach promujących uczelnię.
  • ● Pasjonatka sportu, gier planszowych i rękodzieła.