Mariusz Jakubowski
Mariusz Jakubowski
Akademia Morska w Gdyni towaroznawstwo i zarządzanie

średnia ocen: 4.81

  • Praca naukowa i badania laboratoryjne nad napojem kombucha, którym w Polsce zajmuje się naukowo tylko kilka osób
  • Publikacja autorskich wyników w 5 czasopismach z listy B MNiSW, w tym w Towaroznawczych Problemach Jakości - jednym z najważniejszych polskich czasopism towaroznawczych. To pierwszy tak obszerny artykuł naukowy w języku angielskim o właściwościach napoju kombucha w Polsce
  • Nagroda za najlepszą prezentację na 7 konferencjach (uczestniczył w 10)
  • Współpraca z AleBrowar nad wprowadzeniem na rynek pierwszej na tę skalę kombuchy w Polsce
  • Wizyty studyjne w firmach produkujących kombuchę w Stanach Zjednoczonych
  • Udział w 15 projektach o charakterze społecznym i charytatywnym. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu z nich
  • Współpraca z: Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, Wymiennikownia, Fundacja Dbam o mój zasięg, Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i wielu innymi.
  • Organizator Gdynia Breaks - międzynarodowych zawodów tanecznych finansowanych z budżetu Miasta Gdynia. Odbyły się już 3 edycje tych zawodów.