Lisa Aditya
Lisa Aditya
Politechnika Gdańska Inżynieria Środowiska

średnia ocen: 4.73

  • Autorka wielu prac naukowych (opublikowanych i będących w druku), w tym:
  • “A Review on Insulation Materials for Energy Conservation in Building”
  • w “Renewable & Sustainable Energy Reviews Journal (Impact Factor: 8.05)” (pierwszy autor, cytowany 13 razy)
  • “Life cycle cost and sensitivity analysis of Reutealis trisperma as non-edible feedstock for future biodiesel production” w “Energies(Impact Factor: 2.26)”
  • “Methodology for implementing power plant efficiency standards for power generation: potential emission reduction” w “Clean Technologies and Environmental Policy (Impact Factor: 3.33)” z przynależnością Politechniką Gdańską (odpowiadający autor)
  • Była najlepszą studentką w historii Universitas Syiah Kuala (w latach 1961-2015) ze średnią 3,94/4,0. Podczas studiów brała udział w wielu projektach i pracowała w Tsunami & Disaster Mitigation Research Center. Po ukończeniu studiów pracowała w Malezji na University of Malaya.