Kinga Konieczna
Kinga Konieczna
Uniwersytet Gdański Prawo

średnia ocen: 4.50

  • Cztery publikacje naukowe w czasopismach i monografiach naukowych punktowanych przez MNiSW, w tym:
  • Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych,„Przegląd Policyjny” nr 1(125)/2017, nr ISSN 0867– 5708 (8 punktów przyznanych za publikację przez MNiSW)
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2016 r. (II UK 184/15), „Studia Iuridica Toruniensia”, t. XX/2017, nr ISSN 1689-5258 (print), ISSN 2391-7873 (online) (6 punktów przyznanych za publikację przez MNiSW).
  • Praktyka w ramach wolontariatu w prokuraturze, starostwie powiatowym oraz Fundacji TENEO. Ponadto, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako członek Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w latach 2015-2017.
  • Członek sekcji sportowej AZS WPiA UG (aerobik sportowy) w roku akademickim 2016/2017.
  • Współorganizacja Letniej Szkoły Prawa Własności Intelektualnej „IP Law Summer School 2018: IP in the Creative Sector” w czerwcu 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii WPiA UG
  • Zainteresowania: własność intelektualna i filmoznawsto.