Karol Paweł Steckiewicz
Karol Paweł Steckiewicz
Gdański Uniwersytet Medyczny Kierunek lekarski

średnia ocen: 4.13

  • Pierwszy autor dwóch opublikowanych artykułów i jednego recenzowanego:
  • "Clinical application of silver and gold nanoparticles. Benefits and threats. A review)"
  • "Cytotoksyczne działanie nanocząstek uwalnianych do środowiska"
  • "Nerve growth factor as an important component of novel therapy of cancer, diabetes and cardiovascular diseases" (Artykuł obecnie jest recenzowany)
  • Pierwszy autor 12 wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. 5 wystąpień otrzymało I nagrodę w konkursach na najlepsze prezentacje/postery w czasie ogólnopolskich konferencji.
  • Kierownik Grantu „Jak jeść zdrowo i świadomie podstawy chemii żywności” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Kierownik Grantu „Wpływ funkcjonalizacji nanocząstek srebra na ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Potencjalna opcja terapeutyczna?”
  • I miejsce (kategoria studenci, 5 km), VIII Gdański Bieg Lekarzy 2017
  • Członek Rady Wydziału Lekarskiego GUMed, Kolegium Elektorów GUMed oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  • Zainteresowania: lotnictwo, teatr, literatura europejska XX wieku, kinematografia polska, narciarstwo zjazdowe, tenis.