Karol Paweł Steckiewicz
Karol Paweł Steckiewicz
Gdański Uniwersytet Medyczny Lekarski

średnia ocen: 4.58

  • .● Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w czasie trwania studiów. Jako trzecia osoba w Polsce i pierwszy student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • ● Kierowanie 3 grantami badawczymi, wykonawca prac badawczych w jednym projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych.
  • ● Autorstwo w 6 publikacjach naukowych (pierwszy autor w 5, autor korespondencyjny w 1) opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej (skumulowany IF = 18,615) oraz pierwszy autor w 2 rozdziałach w monografiach.
  • ● Zaprezentowanie 19 wystąpień konferencyjnych (16 wystąpień ustnych i 3 posterów), z których 9 zostało nagrodzone.
  • ● Stypendysta Ministra Zdrowia, Rektora GUMed i British Lung Foundation.
  • ● Współorganizacja 7 konferencji naukowych, w tym 2 międzynarodowych.
  • ● Członkostwo w organizacjach studenckich, towarzystwach naukowych i organach kolegialnych GUMed.
  • ● Uczestnictwo w szeregu inicjatyw popularnonaukowych (np. Medyczny Dzień Nauki, Dzień Nauki Polskiej, Fab Lab Event) oraz pomysłodawca i współprowadzący cyklu audycji popularnonaukowych pt. „Ciało Obce” w radiu SAR.
  • ● Koordynowanie grantu edukacyjnego pt. „Jak jeść zdrowo i świadomie – podstawy chemii żywności” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Akumulator Społeczny.
  • ● Pasjonat lotnictwa cywilnego i kuchni włoskiej.