Kamila Ulmann
Kamila Ulmann
Uniwersytet Gdański Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria

średnia ocen: 4.75

  • ● II miejsce za wystąpienie ustne na XXV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (2020 r.).
  • ● I miejsce za wystąpienie ustne na Kongresie Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (2021 r.).
  • ● Współuczestnictwo w opracowaniu raportu HR Excellence in Research dla Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (2021 r.)
  • ● Autorstwo w 4 i współautorstwo w 1 publikacji naukowej.
  • ● Studentka dwóch kierunków studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim, Ekonomia (2019-2021 r.) oraz Informatyka i Ekonometria (2019-2021 r.) odpowiednio z średnią ocen 4.75 i 4.50.
  • ● Współorganizacja konferencji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (2021 r.).
  • ● Popularyzacja edukacji ekonomicznej podczas Venture Day we współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER (2018 r.) oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (corocznie od 2018 r.).
  • ● Przewodnicząca Koła Naukowego Start-UP (w latach 2018-2021)
  • ● Starosta kierunku Ekonomia (2019-2021 r.), Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów WE UG (od 2019 r.), członkostwo w Radzie Dziekana (od 2019 r.) oraz w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (od 2017 r.).
  • ● Pasjonatka programowania, zwierząt i podróży.