Kamila Kaffka-Skierka
Kamila Kaffka-Skierka
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Sopocie Psychologia (SWPS) oraz Transport Morski (Akademia Morska w Gdyni)

średnia ocen: 4.60

  • Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskich
  • Asystentka w grancie Narodowego Centrum Nauki (OPUS HS6) w projekcie “Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego”
  • Pomocnik badacza w naukowym projekcie badawczym Ministerstwa Zdrowia “Wykluczenie społeczne i samokontrola a problemowy i patologiczny hazard. Badanie mechanizmów psychologicznych”
  • Organizatorka 13 wydarzeń obejmujących wykłady, warsztaty, zbiórki oraz wystawy w dziedzinie psychologii (m.in. budowania pozytywnej samooceny młodzieży i równouprawnienia)
  • Członkini International Association on Workplace Bullying & Harrasement, Journal Club, Koła Naukowego Empiria, Badawczego Koła Studentów Psychologii oraz Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem przy Uniwersytecie SWPS
  • Obszar zainteresowań badawczych to zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych, rezyliencja, etyczne przywództwo, następstwa łamania kontraktu psychologicznego oraz zwiększenie poczucia autonomii wśród załóg statków
  • Pasjonuje się ludźmi, a w wolnym czasie wolontaryjnie pomaga innym