Jakub Hinca
Jakub Hinca
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Fizjoterapia

średnia ocen: 4.20

 • Współautorstwo publikacji naukowej The Relationship between Dynamic Balance and Jumping Tests among Adolescent Amateur Rugby Players. A Preliminary Study DOI: 10.3390/ijerph18010312
 • Współautorstwo publikacji naukowej The effect of EEG neurofeedback on lowering the stress reaction level depending on various stressors on the biochemical, muscular and psychomotor sphere: A preliminary randomized study DOI: 10.1097/MD.0000000000037042
 • Autorstwo projektu “Effects of EEG neurofeedback intervention on blood CRP levels in astronauts attending 2-week long analog moon mission.” - sposób realizacji pracy magisterskiej w 2024 roku
 • Współudział w realizacji projektu badającego wpływ nieinwazyjnej metody EEG neurofeedback na reakcję stresową komórki u astronautów, biorących udział w misjach kosmicznych. Projekt we współpracy z European Space Agency (ESA)
 • Dyplom Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe zespołowe I stopnia
 • Aktywne członkostwo w SKN Fizjologii AWFiS w Gdańsku
 • Członkostwo w Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów RP
 • Przewodniczenie w Radzie Samorządu Studentów AWFiS
 • Stypendium Rektora za wyniki w nauce za rok akademicki 2021/2022.
 • Członkostwo w Akademickim Chórze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • 3 miejsce polskiej I ligi rugby 2022/2023 z drużyną Rugby Rumia
 • Pasjonat włoskich gór,, polskiego rugby, muzyki chóralnej