Inga Majewska
Inga Majewska
Akademia Pomorska w Słupsku Bezpieczeństwo narodowe

średnia ocen: 4.94

  • Udział i organizacja II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
  • Udział w pracy Centrum Monitoringu Zagrożeń Cyberprzestrzeni i udział w programie „Przemoc w sieci”
  • Prowadzenie badań ankietowych oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i miejskich powiatu koszalińskiego i słupskiego
  • Realizacja badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa publicznego i oceny działań policji w percepcji mieszkańców słupska
  • Organizacja II Ogólnopolskiej edycji Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa
  • Organizacja Pomorskiego Festiwalu Nauki
  • Organizacja i udział (jako wolontariusz) w projekcie pn. Pomoc bezdomnym oraz Posiłek dla bezdomnego
  • Szerzenie postaw patriotycznych poprzez udział w tworzeniu struktur regionalnych legii akademickiej i organizacja oraz udział w prelekcjach dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych nt. patriotyzmu