Ewa Rodziewicz
Ewa Rodziewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Fizjoterapia

średnia ocen: 4.79

  • Udział w realizacji projektów naukowych
  • Współautorstwo w publikacjach z listy filadelfijskiej o zasięgu międzynarodowym
  • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej – III International Scientific Conference of Students and Young Scientists „Biomedical and psychophysical determinants of modern sport”
  • Realizacja stażu dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii i Farmakologii AWFiS w Gdańsku
  • Organizacja festynu dla dzieci z okazji Święta 1 maja na Sopockich Błoniach w 2015 i 2016 r.
  • Wspomaganie odnowy biologicznej w zakresie masażu podczas dwóch wydarzeń
  • Udział w IV Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w Katowicach w 2013 r., w pływaniu i zawodach na ergometrze wioślarskim
  • Ukończenie licznych kursów, m. in.: z kinezjotapingu, terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
  • Posiadanie uprawnień okręgowego sędziego pływania klasy I.