Elena Vertikova
Elena Vertikova
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Malarstwo

średnia ocen: 5.41

  • .● Realizacja projektu artystyczno-badawczego w przestrzeniach historycznego Zbiornika Wody Stary Sobieski w Gdańsku, zwieńczonego indywidualną wystawą site-specific (2021 r.).
  • ● Wyróżnienie w konkursie malarskim Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie zorganizowanym przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (2020 r.).
  • ● Laureatka III nagrody konkursu Sztuka Izolacji (2020 r., Bydgoskie Centrum Sztuki) oraz III nagrody konkursu rysunkowego PRZEGRYS (2019 r., ASP Gdańsk).
  • ● Udział w pięciu międzynarodowych projektach dot. sztuki światła, m. in., INTERFERENCE (Tunezja) i SEE DJERBA (Tunezja) oraz trzech dot. sztuki wideo.
  • ● Uczestnictwo w wystawie Śladami Szekspira z okazji 10-lecia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (2018 r.).
  • ● Udzielenie wywiadu nt. własnej twórczości, który został opublikowany w czasopiśmie JULJET Art Magazine.
  • ● Członkini międzynarodowej organizacji Woman Working With Light (od 2018 r.).
  • ● Współpraca w tłumaczeniach literatury pięknej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – międzynarodowy projekt literacki Rozstaje (od 2020 r.).
  • ● Inicjatorka i organizatorka artystycznej aktywności studentów (międzynarodowych plenerów i wystaw o tematyce relacji międzykulturowych).
  • ● Popularyzatorka ekologii i pasjonatka profesjonalnego żeglarstwa.