Bartosz Zimniak
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Intermedia

średnia ocen: 4,70

  • Laureat nagrody specjalnej w ramach Festiwalu Młode Wilki, Filharmonia w Szczecinie 2016
  • Finalista 15 edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, Muzeum Sztuko Nowoczesnej w Warszawie 2016
  • Kaliskie Biennale Sztuki A-KUMULACJE 2017
  • Dwubiegunowe Spotkania Performerów, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 2017
  • Prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych z dziećmi z Oddziału Onkologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, od czerwca 2016 do dzisiaj
  • Zorganizowanie europejskiej akcji charytatywnej #DOMAweRwithU, dla 15-letniej Dominiki, pacjentki Oddziału Onkologii Dziecięcej w Krakowie, marzec-czerwiec 2016
  • Założenie i prowadzenie MEWKI Otwartej Pracowni dla mieszkańców Nowego Portu w Gdańsku, obecnie
  • Laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2017