Agnieszka Piotrowska-Kirschling
Agnieszka Piotrowska-Kirschling
Uniwersytet Gdański Chemia

średnia ocen: 4.50

 • Osiągnięcia naukowe w dziedzinie związków kompleksowych o potencjalnym działaniu biologicznym:
 • Autorka i współautorka pięciu publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR (łączny Impact Factor 17,161) oraz jednej publikacji w trakcie recenzji
 • Pierwsza autorka sześciu i współautorka jednego z rozdziałów w książkach punktowanych na liście B MNiSW
 • Prezentacja czterech ustnych komunikatów na konferencjach naukowych
 • Prezentacja dziesięciu posterów na konferencjach naukowych
 • Aktywny członek organizacji studenckich, w tym: członek kilku komisji Samorządu i Parlamentu Studentów
 • Współorganizatorka XVII Ogólnopolskiego Seminarium dla Doktorantów i Studentów “Na pograniczu chemii i biologii” 2019
 • Współorganizatorka kilkunastu szkoleń z zakresu norm ISO dla studentów i doktorantów
 • Specjalistka m.in. w zakresie kontroli jakości i ISO - uczestniczka licznych szkoleń
 • Stażystka naukowa programu POWER w Ziaja Ltd
 • Od 2015 r. członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Prywatnie pasjonatka profesjonalnej gry na pianinie i gitarze (ukończyła szkołę muzyczną I stopnia)