Adam Labuhn
Adam Labuhn
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Prawo

średnia ocen: 4.82

  • Autor publikacji na temat „świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne” (publikacja: czerwiec 2018 roku)
  • Przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB w Gdyni
  • Współorganizator II i III gdyńskiego młodzieżowego rajdu im. F. Cegielskiej
  • Organizator nocnych manewrów ratowniczych Gdynia 2018
  • Odznaczenie Złotą Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
  • Zastępca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdyni
  • Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Gdyni
  • Członek Związku Piłsudczyków RP, Okręg Pomorski w Gdyni
  • Członek Automobilklubu Morskiego w Gdyni.