Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii
Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii
Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii przy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  • Stworzenie pierwszej w Polsce i największej Europie grupy studentów uczącej się Ultrasonografii, której członkowie zdobyli tytuł „Najlepszych Młodych Ultrasonografistów 2016 roku” podczas XIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi.
  • Powołanie do życia Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, która zrzesza studentów i młodych lekarzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce.
  • Zorganizowanie pierwszego w Europie w pełni profesjonalnego szkolenia z ultrasonografii jamy brzusznej dla studentów o nazwie „I Zamojskie Warsztaty Ultrasonograficzne dla Studentów, 24-26.03.2017 r.
  • Organizacja wydarzeń społecznych podczas których można za darmo poddać się badaniu USG, jak np. współudział w finale WOŚP, Pikniku za Zdrowie, Medycznym Dniu Nauki oraz Białej Sobocie organizowanej w różnych miejscowościach naszego województwa.
  • Publikacja prac naukowych i prezentacja ich na arenie polskiej i międzynarodowej.