Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Realizacja programów „Moltest Kardio +”, “Sopkard Plus”,
 • Organizacja trzech edycji Studenckiej Konferencji Internistycznej
 • Stworzenie i realizacja programu „Sport-Zdrowie-Rodzina” prowadzonego we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Gdyni
 • Realizacja projektu naukowego „NOMED-AF - nieinwazyjny monitoring w wykrywaniu niemego migotania przedsionków”
 • Realizacja projektu naukowego „Maraton - ocena wpływu wieloletniego
 • treningu długodystansowego na stan zdrowia mężczyzn po 40 roku życia”
 • Udział w Medycznym Dniu Nauki, Nauce dla Zdrowia, Pikniku na Zdrowie
 • Organizacja warsztatów ALS oraz szkoleń korzystania z baz danych i tworzenia bibliografii
 • Najważniejsze publikacje to:
 • -„Prevalence of hypertension among chronic smokers: findings from the early lung cancer detection programme MOLTEST BIS”,
 • - „Long-term outcomes after acute myocardial infarction in countries with different socioeconomic environments: an international prospective cohort study”