Studenckie Koło Naukowe "Pasjonaci Pediatrii"
Studenckie Koło Naukowe "Pasjonaci Pediatrii"
Gdański Uniwersytet Medyczny

  • ● Realizacja projektu o przeciwdziałaniu otyłości u dzieci z grantu Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego (2019 r.) oraz otrzymanie drugiego grantu (2021 r.) na kontynuację projektu online w czasie pandemii w szkołach w Gdańsku.
  • ● Otrzymanie grantu na projekt „Zdalne Zdrowie” (2021 r.) w ramach funduszu Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany z środków Gminy Miasta Gdańska.
  • ● Organizacja 3 ogólnopolskich konferencji naukowych „Spotkanie z Pediatrią” (w latach 2019-2021).
  • ● Pomoc w organizacji 3 międzynarodowych konferencji „Porozmawiajmy o autyzmie” (w latach 2019-2020).
  • ● Autorstwo w 6 publikacjach naukowych oraz 6 wystąpień na krajowych konferencjach naukowych.
  • ● Prowadzenie licznych projektów naukowych w Klinice oraz na terenie uczelni GUMed na temat anafilaksji, otyłości u dzieci, anoreksji, atrezji przełyku i mastocytozy.
  • ● Organizacja tematycznych wydarzeń w celu aktywizacji pacjentów i rodziców na oddziale, działalność charytatywna oraz udział w wydarzeniach Medyczny Dzień Nauki (2018 r. i 2019 r.) i Piknik na Zdrowie (2019 r.).