Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów „Explantatus”
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów „Explantatus”
Uniwersytet Gdański

  • Introdukcja około 1000 sadzonek dwóch zagrożonych gatunków: elismy wodnej i skalnicy torfowiskowej. Przygotowanie po 2000 sadzonek do introdukcji w roku 2023.
  • Otrzymanie w 2022 roku grantu na opracowanie metod ochrony dwóch chronionych gatunków: modrzewnicy pospolitej i wrzośca bagiennego od Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  • Uzyskanie w 2023 roku grantu w ramach Akademii Fundacji Banku Ochrony Środowiska na projekt: „Opracowanie metody masowego namnażania czermieni błotnej Calla palustris L.”.
  • Szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska, a w szczególności ochrony bioróżnorodności poprzez edukację dzieci i młodzieży w ramach wydarzeń popularyzujących naukę.
  • Czynny udział w konferencjach naukowych