Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Stomatologicznej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Stomatologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Publikacje w czasopismach naukowych: Polish Journal of Radiology, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  • Wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
  • Udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ SP4CE - Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości, skład partnerstwa wchodzą: IDEC (Grecja), PIAP i PRO-MED (Polska), TUKE i ASTRA (Słowacja) oraz TREBAG (Węgry).
  • Współpraca międzynarodowa z Europejskim Centrum Onkologii w Mediolanie (Włochy) nad pracą pt.: Incidence and prognosticvalue of the PIK3CA, AKT, PTEN mutations in oralsquamouscell carcinoma.