Studencka Poradnia Prawna
Studencka Poradnia Prawna
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

  • Udzielanie Bezpłatnych Porad Prawnych na rzecz lokalnej społeczności, której sytuacja finansowa uniemożliwia korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno w siedzibie Uczelni, jak i Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Rejonowym w Gdyni
  • Zajęcie 8. miejsca w Rankingu wydziałów prawa - poradni prawnych, opracowanego przez gazetę Rzeczpospolita za rok akademicki 2015/2016
  • Organizacja III Konkursu Krasomówczego.
  • Współorganizacja Dni Otwartych WSAiB - Inscenizacja Rozprawy Karnej
  • Zwiększenie ilości udzielonych porad w stosunku do roku poprzedniego o 325%.