Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO
Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO
Akademia Morska w Gdyni

  • Organizacja pięciu edycji ogólnopolskiej konferencji „Studenckie Dni Jakości”: 273 uczestników, 141 referatów, 5 opracowań pokonferencyjnych, 10 ośrodków akademickich.
  • Udział członków Koła w studenckich konferencjach, 9 międzynarodowych i 21 krajowych
  • 14 nagród, 64 prezentacje, 4 postery, 64 artykuły, 24 członków Koła
  • 26 publikacji punktowanych, 90,3 pkt. łączna wartość punktowa według listy MNiSW, np.: Paulina Witt "Wybrane czynniki kształtujące smakowitość cydru", Mariusz Jakubowski "Wpływ różnych rodzajów herbaty na wybrane parametry procesu fermentacji napoju Kombucha"; Chomaniuk N., Przybyłowski P., Wilczyńska A. "Wstępna ocena jakości pszczelich miodów gatunkowych z terenu Warmii i Mazur"; Dąbrowska J., Dmowski P. "Comparative study of sensory properties and color in different coffee samples depending on the degree of roasting"
  • Działalność Społeczna, m.in.: Wsparcie drugiej edycji projektu społecznego Uliczna Przedsiębiorczość; Participation in a Learning Mobility Project Design your thinking Erasmus +; działania społecznego Rock the spot; Participation in Structured Dialogue Project Do usług! Usługi dobrze zaprojektowane. Erasmus +; wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni; Udział Członków Koła w Bałtyckim Festiwalu Nauki
  • Organizacja i udział w szkoleniach i warsztatach, 7 zorganizowanych warsztatów, 6 szkoleń i warsztatów, w których braliśmy udział.